Sverige i topp med högst andel förnybara drivmedel i Europa

Förutsättningarna för att köra fossilfritt aldrig har varit så bra. Arkivbild

Sverige har högst andel förnybara drivmedel i Europa, 40 procent att jämföra med 7,6 procent som är det Europeiska genomsnittet, båda enligt den dubbelräkning som man är överens om inom EU. Dessutom är potentialen till svensk näringslivsutveckling kopplat till produktion av förnybara drivmedel mycket god. Biogas från Uppsala, solel från Eskilstuna, biodiesel från Piteå, etanol från Norrköping och vätgas från Sandviken, är några av de exempel som lyfts fram av BioDriv Öst.

Genom att leda omställningen till fossilfria transporter driver Sverige på omställningstakten även i andra länder. Dessutom öppnar det för helt nya affärsmöjligheter för Sverige. Redan idag har svenska leverantörer byggt stora delar av den norska biogasproduktionen och svensk teknik har valts till ett bioraffinaderi i Finland. Nu finns alla möjligheter att skapa en helt ny exportindustri samtidigt som vi minskar världens klimatpåverkan i stor omfattning.

– Utsläppen från transportsektorn ökar samtidigt som förutsättningarna för att köra fossilfritt aldrig har varit så bra. Det finns inte längre några ursäkter. Vår gemensamma kampanj tar bort myterna som håller tillbaka omställningen, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.