Litiumjonbatterier är farlig last

Många transporterav av litiumjonbatterier klarar inte regelkraven. Foto: DGM

Trots alla incidenter med litiumjonbatterier den senaste tiden tror många fortfarande att batterier inte är farliga.

– En grov gissning är att drygt 15 procent av alla transporter med litiumjonbatterier inte uppfyller kraven i regelverken.

Det säger Patrick Björkman, säkerhetsrådgivare och farligt gods-specialist på DGM Sverige.

Varje år transporteras åtskilliga ton litiumjonbatterier i Sverige. Merparten transporteras enligt de allt tuffare regler som införts. Men det finns ett stort mörkertal.

– Det kan handla om att transporterna saknar rätt dokumentation eller är packat på fel sätt för att uppfylla kraven i regelverken ADR, RID, IMDG-Koden & IATA-DGR, Ofta beror det på ren okunskap, säger Patrick Björkman, på DGM Sverige AB, som ingår i DGM-koncernen, en stor totalleverantör av tjänster och produkter inom farligt gods världen över.

Vanligen är det mindre teknikföretag som inte har tillräcklig kunskap om att litiumjonbatterier är klassificerade som farligt gods och att det är hårt reglerade enligt regelverken. Ett exempel är om ett företag ska frakta några bärbara datorer till en filial och packar ner datorerna i vanliga lådor. Lådorna skickas sedan med en budfirma eller någon annan transportör.

– Då uppstår en professionell frakt som inte klarar reglerna, eftersom transportören inte vet vad som finns i lasten.

DGM erbjuder rådgivning, utbildning och produkter för hantering av farligt gods, men kan också bistå kunder att packa, dokumentera och stå som avsändare för transporter. Tio av företagets 25 anställda jobbar aktivt som säkerhetsrådgivare inom farligt gods.

– Min uppgift är att gentemot kundens ledning och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se till att kunden följer Lagen om transport av farligt gods (2006:263) och även andra närliggande lagar som exempelvis Miljöbalken, Lagen om brandfarlig explosiv vara och även Arbetsmiljölagen, säger Patrick Björkman.

En av de stora förändringarna på senare år är litiumjonbatteriernas intåg på marknaden. Litiumjonbatterier är den produktgrupp inom farligt gods som haft klart flest ändringar i sina regler de senaste åren.

– Från början hade man inte den kunskapen att litiumjonbatterier var så farliga, men nu har det hänt incidenter som gör att reglerna successivt blivit mycket hårdare.