Logistiksverige just nu

Gävle hamn
DSV Norge
Designonline lager
Bevego Logistic Contractor
Airport City Göteborg
Aditro
Aditro

1.Designonlines nya lager i Kalmar står inflyttningsklart i oktober

E-handelsföretaget Designonline storsatsar på ett nytt 9 500 kvm stort lager i Kalmar, med Logistic Contractor som fastighetsägare.  

I januari påbörjades bygget av Designonlines nya lager, som ska vara inflyttningsklar den 1 oktober. Anläggningen, som byggs på en 21 000 kvm stor tomt i Smedby utanför Kalmar, får en yta på 9 500 kvadratmeter, varav 1 100 kvadratmeter blir kontor och utställningslokal.

Design Online, som har ca 100 anställda och säljer skandinavisk design till sjuttio länder, flyttar från ca 4 000 kvm befintliga lager- och kontorsytor.

 

2. Rajapack flyttar in i ny logistikfastighet i Landvetter Logistik Center

 

Fastighetsutvecklaren Landvetter Logistik Center, gemensamt ägt av Bockasjö och Swedavia, bygger en ny logistikfastighet i Airport City Göteborg, i anslutning till Landvetters flygplats.

 

Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om cirka 21 000 kvadratmeter, ska stå inflyttningsklar den 1 oktober i år. Hyresavtal har tecknats med den franska förpackningskoncernen Rajapack, som är ledande i Europa inom emballageområdet. Rajapack hyr cirka 10 000 kvadratmeter på ett längre avtal och ska samordna sin nuvarande verksamhet i Sverige och lagret i Norge i den nya fastigheten.

 

3. Logistic Contractor uppför logistikfastighet åt DSV i Norge  

Logistic Contractor har tecknat avtal med logistik- och transportföretaget DSV om att uppföra kontor, terminal och lager i Vestby, strax söder om Oslo.

Fastigheten får en samlad yta på 55 700 kvadratmeter fördelat på 32 000 kvadratmeter lager, 7 000 kvadratmeter entresol, 12 000 kvadratmeter terminal, 4 000 kvadratmeter kontor i tre plan samt personalutrymmen. Anläggningen ska miljöcertifieras enligt Breeam. DSV-projektet blir Logistic Contractors tredje projekt i Norge och är med sin storlek och är en del av företagets utökade satsning på den norska marknaden. I april 2020 lämnar Logistic Contractor över 19 500 kvadratmeter lager och hela projektet ska vara färdigt några månader senare, i juli 2020.

4. Bevego investerar i ny logistikanläggning i Landvetter

I Björröd i Landvetter kommer Logistic Contractor att utveckla och bygga en ny anläggning om 10 500 kvadratmeter för Bevego, ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation.

Bevegos nya anläggning kommer att omfatta 10 500 kvadratmeter på plan ett samt en entresol om 562 kvadratmeter med kontor och lageryta. Bevego ingår i den världsomspännande koncernen Saint-Gobain och representeras av moderbolaget Dahl Sverige. Bevego har cirka 400 anställda över hela landet. 

5. Catena vill expandera E-city Engelholm

I somras lämnade Catena in en ansökan om bygglov för en logistikanläggning på e-handelsområdet E-city Engelholm, som ligger invid E6 i Ängelholms kommun.

Målsättningen för Catena är förstås att vidareutveckla E-city Engelholm och att ytterligare bidra till att sätta logistikområdet på den nationella kartan. Nu påbörjas processen för en ny etapp där Catena, i anslutning till befintlig byggnation, förbereder för att uppföra en ny logistikanläggning om cirka 22 000 kvadratmeter. Enligt Göran Jönsson, regionchef på Catena, har E-city Engelholm ett läge med närhet till alla större transportslag. Hans målsättning är att sätta Ängelholm på kartan som ett centrum för e-handelslogistik.

6.Aditros lager blir omlastningscentral för Airmees gods

För att säkerställa fortsatt geografisk expansion av Airmees hemleveranstjänst till Göteborg och Malmö har Airmee och Aditro Logistics ingått ett samarbete för omlastning och distributionslösningar från enheterna i Jönköping.

Lösningen innebär att Aditro Logistics 3PL-lager blir omlastningscentral för Airmees gods för hemleverans. Det medför att Airmee får ett effektivt nätverk och därmed ännu effektivare ledtidssetup får sina hemleveranser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samarbetet innebär att Airmee kan hjälpa e-handlare med lager runt om i Sverige att erbjuda sina kunder kanske de snabbaste same day-leveranserna på marknaden. Samarbetet är också en viktig del i arbetet med att utveckla hållbara transporter genom att konsolidera olika parters flöden på så få fordon som möjligt, enligt Julian Lee, vd på Airmee.

 

7. NCC bygger höglager i Gävle Hamn

 NCC har tecknat avtal med Gävle Hamn för att bygga det automatiserade höglagret för hantering av pappersprodukter. Investeringen för en automatiserad anläggning för lagring och hantering av pappersprodukter, stärker hamnens konkurrenskraft och har stor betydelse för regionens pappersindustri.

Anledningen till att Gävle Hamn investerar i ett nytt höglager är att volymerna i hamnen har ökat kraftigt på senare år. När nu containerterminalen fördubblar sin kapacitet tar hamnen viktiga steg mot fortsatt tillväxt.  Höglagret får en yta på 12 000 kvadratmeter med en takhöjd på som högst 25 meter. Det är kommunägda Gävle Hamn AB som svarar för investeringen på 190 MSEK, för att sedan under trettio år hyra ut den till hamnoperatören Yilport. Containerterminalen med höglager och även en livsmedelskontrollstation, beräknas stå klara i slutet av 2020.