Drivmedelsskatter höjs i januari

Foto: sxc.hu

Riksdagen har fattat beslut om att höja koldioxid- och energiskatten på drivmedel från och med januari 2017.

SPBI har utifrån regeringens höstbudget räknat på vad de planerade skattehöjningarna från januari 2017 på drivmedel innebär. De höjningar som presenteras är beräkningar på de fossila delarna av produkterna.

I både bensin och diesel blandas det in biodrivmedel. I bensin oftast 5 procent etanol och i diesel mellan 20-50 procent av biodrivmedlen HVO och FAME. De biodrivmedel som blandas under 2017 är fortsatt skattenedsatta.

Skattehöjningen av koldioxid- och energiskatt på bensin från och med januari innebär att skatten på bensin höjs med 23,8 öre liter inklusive moms och skattehöjningen på diesel innebär att skatten på diesel höjs med 21,0 öre per liter inklusive moms.

Beräkningarna har gjorts på den fossila delen av produkterna och inte justerats utifrån inblandning av biodrivmedel.