Försäljningen av begagnade personbilar minskar

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 2,1 procent i februari. Foto: BCA

Under februari månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 2,1 procent jämfört med samma månad 2018. Räknat i antal bilar såldes det 76 116 bilar, vilket är 1 632 färre begagnade bilar än i februari 2018, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

– Tappet under årets två första månader för försäljningen av begagnade personbilar totalt ligger nu på minus 2,7 procent mot 2018, vilket är ett resultat av den minskade nybilsförsäljningen, säger Peo Siwertson General Manager på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Under februari månad såldes det 76 116 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 38 254, privatmarknaden 35 529 och företag 2 333), vilket är en minskning med 2,1 procent jämfört med samma månad förra året. Bilhandeln sålde totalt 38 254 begagnade bilar till privatpersoner under februari månad, vilket är en ökning med 0,8% jämfört med samma månad förra året.

– Bilhandeln presterar ett mycket bra resultat där februari månads utfall av sålda begagnade bilar till privatpersoner är den näst bästa februarimånaden genom tiderna, säger Peo Siwertson.

35 529 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i februari månad, vilket är en minskning med 3,2% jämfört med samma månad förra året.