Fossilfria flygtransporter 2045

Foto: SAS

Flyget står för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Den svenska flygstrategin säger att flyget ska bidra till målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs både teknisk och affärsmässig innovation, och RISE driver nu en rad forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till omställningen till ett fossilfritt flyg.

På kort och medellång sikt kan bioflygbränsle bidra till att minska flygets utsläpp av växthusgaser. På längre sikt är elflyg ett nödvändigt komplement. RISE har tidigare visat att exempelvis bioolja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av bioflygbränsle och driver flera test- och demonstrationsanläggningar där man kan producera biobränslen i mindre skala, bland annat i Bäckhammar, Piteå, Örnsköldsvik och Södertälje. Men eftersom kostnaden för bioflygbränsle fortfarande är högre än för vanligt flygbränsle måste marknadsförutsättningarna förändras för att skapa ökad efterfrågan och produktion.

 – Vi måste jobba med att utveckla både tekniken och nya affärsmodeller. Vi har medvetet arbetat för att bredda vår kompetens och rekryterat experter för att kunna bidra med såväl teknisk utveckling som med den tjänste och regelverksinnovation som krävs för att undanröja de hinder som finns för att svenskt flyg ska kunna bli fossilfritt, säger Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef för Energi och biobaserad ekonomi på RISE.

I projektet Från flis till flygbränsle i Småland, som delfinansieras av Energimyndigheten ska RISE i samarbete med bland andra KLM, SkyNRG och Södra undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland.

– Sverige har en unik möjlighet att ta täten vad gäller resurseffektiv produktion av bioflygbränsle baserat på de hållbara restströmmar som finns tillgängliga inom skogs, massa- och pappersindustrin, säger Johanna Mossberg, fokusområdesledare fossilfria transporter RISE.

Parallellt har RISE, SAS och Swedavia, med stöd från Energimyndigheten, startat innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. Klustret kommer engagera regioner, branschföreträdare, flygplatser och flygbolag, biobränsleproducenter samt affärsutvecklare. Syftet är att samla aktörer från hela värdekedjan och utveckla en gemensam behovsplan, både vad gäller tekniska innovationer samt affärsmodeller och tjänster som gör det intressant att investera och satsa på produktion av bioflygbränsle.

Källa: RISE