Svenska exportföretag påverkas av tysk registreingsplikt

Alla typer av förpackningar måste registreras hos det centrala förpackningsregistret Zentrale Stelle. Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

Som en del av den nya tyska förpackningslagstiftningen kommer nu ytterligare krav på registrering och redovisning. Från 1 juli 2022 måste samtliga företag som i kommersiellt syfte marknadsför förpackade varor på den tyska marknaden registrera alla typer av förpackningar hos det centrala förpackningsregistret, Zentrale Stelle, via den så kallade Lucid-portalen. Även svenska exportföretag påverkas.

– Det är en omfattande och betydande förändring, eftersom även exempelvis transport- och industriförpackningar, som tidigare inte haft någon registreringsplikt, omfattas av de nya kraven, säger Johan Uhlin, avdelningschef för miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Vidare kommer alla företag, som marknadsför och säljer varor och tjänster i Tyskland via e-handelsplattformar, vara skyldiga att registrera sig hos Zentrale Stelle före den 1 juli och e-handelsplatser har en skyldighet att kontrollera att säljarna har implementerat registreringskraven och är med i systemet.

Även för så kallade serviceförpackningar som exempelvis används för att ta med sig färdig mat från butiker medför den nya lagstiftningen högre krav på registrering. Företag som köper sina ofyllda serviceförpackningar från en leverantör eller grossist och redan har betalt återvinningen av sina förpackningar ska också registrera sig i Lucid.

Sedan 5 maj 2022 har det varit möjligt att registrera sina uppgifter i det centrala förpackningsregistret via Lucid-portalen och senast den 1 juli 2022 måste det vara klart. Från och med 15 maj 2023 ska statliga myndigheter kunna begära in dokumentation från tillverkare och distributörer för föregående år på de transport- och industriförpackningar som släppts ut på marknaden, tagits tillbaka och återvunnits.

Tysk-Svenska Handelskammaren hjälper svenska exportföretag med registrering och dokumentation kring förpackningar, el- och batteriavfall som avsätts på den tyska marknaden.