Wavin utvecklar fossilfria transporter

Biodiesel blir ytterligare ett bidrag till Wavins satsning på att sänka CO2-utsläppen. Foto: Wavin

Wavin, en av Europas ledande leverantörer av plaströrssystem till VA- och VVS-sektorn, har ambitiösa gröna planer och gillar att ta täten när det kommer till den gröna omställningen. Det senaste initiativet är att bidra till lägre CO2-utsläpp inom transportsektorn – vilket görs i nära samarbete med logistikföretaget Frode Laursen.

Alla transporter som tidigare kördes med vanlig fossil diesel i tanken, nu istället går med tanken full av HVO Biodiesel – en omställning som minskar Wavins CO2-utsläpp under körning med 88 procent. Det handlar specifikt om transporter av material från Eskilstuna i Sverige och Hammel i Danmark till Norge. Genom att gå över till HVO Biodiesel blir transportsatsningen ytterligare ett bidrag till Wavins satsning på att sänka CO2-utsläppen.

– Vi får helt enkelt prova oss fram. Under processens gång har vi förstått att HVO är det absolut bästa att jobba med nu, men om det är rätt lösning om fem år är svårt att förutse. Vi blir hela tiden smartare och får mer erfarenhet, som vi kan använda för att utöka och utveckla satsningen, säger Heidi H. Berthelsen, som är Supply Chain Dir. European Distribution hos Wavin.

HVO är i första hand ett nordiskt fenomen och ett relativt dyrt bränsle jämfört med klassisk diesel. Men på Wavin tror man att projektet är något på spåret och att kunderna uppskattar detta steg mot en bättre balans i miljön. Lastbilarna drivs av Frode Laursen, som under många år varit Wavins föredragna partner inom transportområdet. Det långsiktiga partnerskapet har under åren även utvecklats till ett strategiskt samarbete, där de två företagen arbetar tillsammans för att implementera mer miljövänliga lösningar.

– Som transportör måste vi hela tiden tänka i alternativa bränslen, både i relation till här och nu, och framtiden. Det är en stor fördel att ha en kund som också har stort fokus på grön omställning och inte minst är villig att investera i det hos oss.