Olycksrapportering direkt på plats med ny app

Yrkestrafikkunder får tillgång till app för skaderapportering via mobilen direkt vid olycksplatsen. Arkivbild

Trygg-Hansa och Cloudplanning BPL inleder ett samarbete som ger försäkringsbolagets yrkestrafikkunder exklusiv tillgång till Skadestop en skräddarsydd app för skaderapportering via mobilen direkt vid olycksplatsen. Med molnbaserad skadehantering gör Skadestop det möjligt för transportbolagen att samla in och analysera skadestatistik, något som på sikt bidrar till färre olyckor, sänkta bränslekostnader och mindre administration.

– Vi är väldigt glada över att som enda försäkringsbolag erbjuda yrkestrafikanter Skadestop. Testpiloter med utvalda transportföretag visar att skadesystemet bidrar till både kortare avbrott i samband med skadetillfället och färre fordonsskador, något som ökar tryggheten och ger våra kunder bättre möjligheter att förebygga skador, säger Thomas Smedäng, yrkestrafikspecialist. på Trygg-Hansa.

– Att Trygg-Hansa väljer oss, ett förhållandevis nystartat norrländskt Saas-bolag som leverantör är givetvis väldigt roligt men också en tydlig signal om att vi tänkt rätt när vi kraftsamlat på att digitalisera transportbranschen, säger Cloudplannings affärschef Johan Sundberg.

Efter kontroll och eventuell komplettering av transportföretagets skadehanterare skickas skadan till Trygg-Hansa för reglering. Den smidiga hanteringen minskar administrationen för kunderna och möjliggör även att ersättning kan betalas ut snabbare.

Initialt erbjuds större åkerier och bussbolag som är försäkrade i Trygg-Hansa Skadestop. Avtalet mellan Trygg-Hansa och Cloudplanning är i första hand ettårigt med option om förlängning.