Halmstad hamn växer med Biltema

Biltema utökar sitt huvudlager i Halmstads hamnområde. Foto: Hallands Hamnar

Biltema utökar sitt huvudlager i Halmstads hamnområde i samband med att bolaget expanderar sin verksamhet med 16 nya varuhus. Biltemas lager ett som beräknas vara klart under våren 2021 byggs ut med ca 7 500 kvadratmeter och stärker hamnens position som en logistiskt viktig punkt i Västsverige. 

– Vi ser ett stort intresse för logistikläget i Hallandsregionen och Biltemas utbyggnad av sitt huvudlager i Halmstad är en fin bekräftelse på detta, säger Björn Alvengrip vd i HallandsHamnar.

Biltemas lager ligger strategiskt placerat vid containerdepån vid kaj och i anslutning till järnvägen vilket skapar effektiva godsflöden på terminalen. Utöver utbyggnaden i hamnen planerar Biltema att bygga ytterligare ca 100 000 kvadratmeter lagerytor med beräknad byggstart 2021.

– Vi fortsätter att expandera och i takt med att vi öppnar nya varuhus gör vi nu betydande investeringar på nya lagerytor. Detta gör att vi kan hantera ökade godsflöden när vi expanderar verksamheten i Norden, säger Bjarne Sandberg, vd Biltema Logistik.

Halmstad kommun genomför just nu en omfattande investering i infrastrukturen omkring hamnen med etablering av en ny infartsled från E6:an som ger direktaccess till hamnen från motorvägen. Parallellt med infrastruktursatsningen runt hamnområdet planeras en stor ombyggnation i hamnen. Kajerna förlängs för att skapa plats för nya godsflöden och för att kunna ta emot större fartyg. Inte minst viktig är satsningen för att öka järnvägskapaciteten med fler och längre järnvägsspår inom hamnområdet.

– Vi har genomfört en rad större hamninvesteringar i Halmstad under senare år. Den satsning på infrastruktur som nu genomförs runt hamnen i Halmstad är ett naturligt nästa steg och kommer att effektivisera och snabba upp transporterna till och från hamnen ytterligare. Tillsammans med våra kommande investeringar i nya kajer och satsningar på järnvägsinfrastruktur till och från hamnområdet skapar vi förutsättningar för ett förstärkt erbjudande i hamnen och ett logistikläge av mycket hög klass, säger Björn Alvengrip.