Kommunerna i Nordvästra Skåne vill bevara Ängelholm-Helsingborgs flygplats

Flygplatsen Ängelholm-Helsingborg stänger inte. Foto: Helsingborgs stad

Peab har meddelat att de varslar personalen på Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Bakgrunden är som alla förstår effekterna av den pågående Covid-19-pandemin där flygtrafiken till stora delar ligger nere. Flygplatsen är oerhört viktig för vår region - för företagen, kommuninvånarna och besöksnäringen.

Sedan en tid pågår diskussioner mellan kommunerna i Nordvästra Skåne och Peab om hur man ska kunna säkra en långsiktig och hållbar framtid för Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Detta arbete påverkas inte av dagens besked utan fortgår alltjämt i god anda. I vissa medier får man intrycket att flygplatsen nu stänger, så är det inte.

På kort sikt är det tvärtom. SAS har nyligen meddelat att de börjar flyga till och från Ängelholm igen från och med den 15 juni. Dessutom pågår konstruktiva diskussioner om en långsiktig lösning för flygplatsen.