Jernhusen och Bravida förlänger driftavtal

Foto: Bravida

Jernhusen och Bravida har kommit överens om att förlänga driftavtalet gällande stationer, depåer och godsterminaler i södra Sverige. Förlängningen av avtalets fasta del har ett värde av cirka 25 miljoner kronor.

– Jernhusen väljer att fortsätta samarbetet med Bravida eftersom att de har visat att de har bra kvalifikationer för att kunna hantera komplexiteten i våra fastigheter. Under förlängningen av driftavtalet inriktar vi nu arbetet på att gemensamt med Bravida utveckla och förankra innehållet för att höja kvaliteten ytterligare gentemot våra kunder, säger Christer Egli, driftavtalsansvarig på Jernhusen.

Avtalet som avser drift samt felavhjälpande underhåll av fastigheter i Jernhusens region Väst och region Syd ingicks 2012 och sträcker sig till 30 april 2016 med option på ytterligare två år. Jernhusen och Bravida har kommit överens om att utnyttja optionen och således fortsätta samarbetet till april 2018.

– Affären med Jernhusen har utvecklat vår verksamhet på ett positivt sätt och vi är glada att få förtroende i ytterligare två år. Vi har ett mycket positivt samtalsklimat med Jernhusen och kommer aktivt fortsätta utveckla affären tillsammans, säger Kent Möller, marknadschef för Bravida division Syd.