Envirotainer säljs till Cinven private equity

Foto: Envirotainer

Envirotainer, som arbetar med temperaturstyrda flygfraktlösningar för läkemedelsförsörjningskedjan, har tecknat avtal med Cinven om att förvärva samtliga aktier i Envirotainer från nuvarande majoritetsaktieägare AAC Capital för en opublicerad summa.

– Vi är väldigt glada att välkomna Cinven som våra nya ägare, säger Michael Berg, vd för Envirotainer.

– Cinven är ett ledande private equity-företag, med betydande aktiviteter inom vården och en stark nordisk närvaro. De har ett stort globalt kontaktnätverk och en solid förståelse för Envirotainer och vår bransch och kommer att vara en stark finansiell partner för vår strategi för fortsatt tillväxt.

– Vi har följt Envirotainer på avstånd under ett antal år, förklarar Pontus Petersson, Partner på Cinven.

– Envirotainer är den stark aktör inom ett marknadssegment som vi tror är väldigt intressant, och företaget levererar konsekvent stark tillväxt och hög prestanda. Vi är väldigt glada över att vara en del av Envirotainers fortsatta framtida utveckling, avslutar Pontus.

Transaktionen kommer att vara formellt stängd när alla relevanta finansiella regleringsansökningar har godkänts viket beräknas ske under hösten 2018.