Debatt

Vår förhoppning har varit att kunna genomföra Persontrafik enligt ursprungsplan, men vi har samtidigt stått redo att ompröva denna plan om situationen kräver det. Efter att under de senaste veckorna ha fört en tät dialog med utställare, branschorganisationer och partners har vi landat i beslutet att...