VDL Gruppen tar över Van Hool i stor affär

Willem Van Der Leegte, VD för VDL, uttrycker sin tillfredsställelse med affären:- Vi är glada över att nu kunna meddela att vi tar över bussproduktionen på Van Hool. Detta ger oss inte bara ett mervärde i vår produktion utan stärker även vår position på den internationella marknaden, särskilt genom vårt fortsatta samarbete med ABC Company i USA. Foto: VDL

Det står nu klart att branchledande VDL Group, med säte i Nederländerna, kommer att överta bussdivisionen hos den välkända belgiska tillverkaren Van Hool. Affären innebär inte bara en expansion för VDL utan också en fortsättning av produktionen för Van Hool, som har en lång historia inom busstillverkning. Detta säkerställer fortsatt sysselsättning för omkring 250 anställda i Belgien samt 1 350 i Makedonien.

VDL och Van Hool har också gemensamt ingått ett avtal med ABC Company i USA, vilket stärker deras position på den internationella marknaden. Detta strategiska drag syftar till att utöka VDL:s tillväxt globalt och konsolidera deras ställning som en ledande aktör inom bussproduktion och persontransport.

Detaljer kring överenskommelsen och framtidens visioner

Överenskommelsen mellan VDL och Van Hool innefattar överföring av hela produktionslinjen – från tillverkning till design, ritningar och befintliga kundavtal. Även Van Hools bussfabrik i Makedonien ingår i affären, vilket VDL ser som en vital del av deras expansionsplaner.

Affären är väl mottagen bland de anställda hos Van Hool, där en överenskommelse med fackföreningarna säkerställer att arbetsvillkoren bibehålls. Detta skapar en stabil grund för både de nuvarande och framtida medarbetarna inom företaget.

Om Van Hool

Van Hool är en framstående tillverkare av bussar och coacher, grundad 1947 i Belgien. Företaget är känt för sin höga kvalitet och innovation inom bussdesign, och har under årens lopp etablerat sig som en pålitlig leverantör av både offentliga transportlösningar och lyxiga resebussar. Genom partnerskap och satsningar på forskning och utveckling har Van Hool fortsatt att ligga i framkant när det gäller teknologi och hållbarhet inom bussindustrin.

Källa: VDL

 

 

 

 

4