Stärkt framtid för Alstom i Derby tack vare nya tågorder för Elizabeth Line

Nya Aventra. Foto: Alstom, kredit: Simon Coult

Den brittiska regeringen har bekräftat finansieringen för anskaffning av 10 nya tåg för Elizabeth Line, vilka kommer att byggas av Alstom i Derby. Denna order, värd 370 miljoner GBP (cirka 430 miljoner EUR), är inte bara en ekonomisk injektion utan också en viktig faktor för att säkra framtiden för Alstoms produktionsanläggning. Dessa tåg, av modellen Aventra, är nödvändiga för att möta den ökande passagerarnachfrågan och förväntad tillväxt på Elizabeth Line i London.

Nick Crossfield, chef för Alstom i Storbritannien och Irland, uttrycker stor tillfredsställelse över att ha säkrat fortsatt arbete för fabriken i Derby och för deras leverantörskedja i hela Storbritannien. Tillverkningen av de extra Aventra-elektriska tågen sker i Alstoms anläggning på Litchurch Lane, vilket stärker deras långsiktiga närvaro och tillväxt i regionen.

Alstoms närvaro och framtidsutsikter i Sverige

I Sverige är Alstom väl etablerat med flera projekt och partnerskap som stärker deras position inom transportsektorn. Alstom har bland annat varit involverat i leveransen av Coradia Nordic-tåg till svenska städer och bidragit till utvecklingen av hållbara transportlösningar. Företaget engagerar sig starkt i projekt som fokuserar på grön energi, inklusive utveckling av gröna tåglösningar som är mindre beroende av fossila bränslen.

Denna strategi speglar en bredare trend inom europeisk bilindustri där fokus ligger på hållbarhet och innovation. Till exempel, i Tyskland och Frankrike, drivs omfattande projekt för att främja elektrifiering av offentliga transportsystem och minska kolavtrycket. Alstoms engagemang i sådana initiativ understryker deras roll som en ledande aktör i övergången mot en mer hållbar framtid inom transportsektorn.

Med nya projekt på gång och en fortsatt strävan efter innovation spelar Alstom en central roll i utvecklingen av framtidens transportlösningar, inte bara i Storbritannien utan över hela världen.

Källa: Lok-report

 

 

 

 

4