Sanktioner utmaning för logistikbranschen

I en värld av handelsrestriktioner är det bra att veta vem man gör affärer med. Arkivbild

Risker med att göra affärer med en part som är föremål för sanktioner

Sanktioner är utrikespolitiska verktyg. De kan ta sig olika uttryck, bland annat frysning av tillgångar, embargon, kapitalbegränsningar och bistånds- och handelsrestriktioner. Det vara komplicerat och tidskrävande att identifiera sådana parter om ett företag saknar rätt system och data, vilket gör att de riskerar att oavsiktligt bryta mot internationella handelsregler.

– Som det ser ut i dag ser vi att ändringar i sanktionerade listor sker ofta, till och med dagligen. Dessa snabba förändringar, som kan vara tillägg och uppdateringar av gällande handelsregler, gör det svårt att spåra och verifiera ägarstrukturen för sanktionerade parter, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes,

Tillsynsorgan, som Europeiska utrikestjänsten, EEAS, som bidrar till EU:s efterlevnad av handelsreglerna genom att samordna sanktioner och politik, och Office of Foreign Assets Control, OFAC, som administrerar ekonomiska sanktioner i USA, ger inte alltid alla de insikter som behövs.

 Att förstå sanktionerade ägarstrukturer är komplext och kan vara både resurskrävande och svårt att hålla koll på. Men med tanke på den snabbt föränderliga geopolitiska miljö som företag befinner sig i idag är det viktigt att undvika handel med någon internationellt sanktionerad part, konstaterar Lars Persson.

Att använda ett robust system, som en lösning för Denied Party Screeing, säkerställer att organisationer ligger steget före de ständigt föränderliga reglerna och minskar riskerna för bristande efterlevnad av internationella handelsregler.