Allt fler resor med färdtjänst

Antalet färdtjänstresor ökar. Arlivbild

Resor med färdtjänst ökade med åtta procent från föregående år

Under 2023 genomfördes totalt 9,8 miljoner enkelresor med färdtjänst, en ökning med 8 procent från föregående år. Samtidigt har antalet tillstånd som behövs för att få resa med färdtjänsten ökat med 11 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys. Drygt 30 personer per 1 000 invånare hade färdtjänsttillstånd 2023, vilket kan jämföras mot knappt 28 personer föregående år och 42 personer för 20 år sedan.

Längre färdtjänstresor mellan kommuner, så kallad riksfärdtjänst, nyttjades av betydligt färre personer. År 2023 var det cirka 7 500 personer som nyttjande riksfärdtjänst och det sammanlagda antalet resor uppgick till drygt 35 700. I riksfärdtjänst ökade antalet enkelresor med 9 procent jämfört med 2022. Undantaget pandemiåren 2020 och 2021, är nyttjandet fortfarande betydligt lägre än 2019.

Liksom färdtjänst är det fler kvinnor än män som använder riksfärdtjänsten, men det genomsnittliga resandet bland nyttjarna är högre för männen. De kvinnliga resenärerna gjorde i genomsnitt 4,7 enkelresor medan motsvarande antal för männen var 4,9.