Logistics Sweden: Svensk logistikmarknad ser vårtecken

Goebber logistik Foto: Tristan Vankann/Göbber GmbH/Wikimedia Commons

Rådgivningsföretaget Cushman & Wakefield publicerade nyligen sin årliga rapport om logistikfastighetsmarknaden i Sverige för 2024. Rapporten visar att den svenska logistikmarknaden under 2023 stod inför fortsatta utmaningar parallellt med den bredare fastighetssektorn. Trots detta har utvecklingsaktiviteterna fortsatt starkt under 2024 med positiva prognoser inför resten av året.

Investeringarna inom industri- och logistiksegmentet nådde över 24 miljarder SEK under året, med nästan hälften av denna volym genomförda under det sista kvartalet. Trots en liten nedgång jämfört med året innan, färdigställdes 1,2 miljoner kvadratmeter nyutvecklade logistikytor, vilket bekräftar sektorns höga aktivitetsnivå. Samtidigt steg hyrorna under året, medan avkastningskompressionen fortsatte att prägla marknaden.

Fortsatt Utveckling under 2024

Inledningen på 2024 visade på en relativt dämpad investeringsmarknad, med en total transaktionsvolym på 4 miljarder SEK inom industri- och logistiksektorn. Trots detta har utvecklingsaktiviteterna fortsatt på robusta nivåer, och prognoser indikerar att ytterligare 1,3 miljoner kvadratmeter nya logistikytor kommer att stå klara före årets slut. Spekulativ utveckling fortsätter att utgöra en betydande del av denna expansion, vilket har påverkat vakanstalen inom segmentet. Även om vissa hyressektorer väntas uppleva ökade överskott, förväntas andra kunna absorbera ytor i kommande kvartal.

Källa: Cushman & Wakefield