CoAction Lund åtar sig 5 åtgärder för hållbara transporter och resor

Hållbart resande när det gäller bland annat arbetspendling är ett fokusområde för CoAction Lund. Bild: Lunds kommun

I Lund orsakar bilresor hälften av utsläppen. För att nå klimatmålen krävs att fler väljer hållbara pendlingsalternativ. CoAction Lunds medlemmar har nu åtagit sig att främja hållbart resande för arbetspendling, tjänsteresor och godstransporter.

Alla medlemmar i CoAction Lund kommer att utveckla en grön resplan. Minst fem åtgärder ska genomföras för att underlätta och uppmuntra hållbara val för medarbetarna. Det kan handla om samåkning, cykling eller kollektivtrafik.

"Hållbarhet har varit kärnan i Tetra Paks verksamhet sedan starten för 70 år sedan. Vi vill driva omställningen så att både industri och samhälle påverkas positivt. Med gemensam kraft och initiativ som CoAction är jag övertygad om att vi kommer att lyckas", säger Marie Sandin, vd för Tetra Pak i Sverige.

Fokus på lokal och förnybar energi

Organnisationen ska genomföra över 40 aktiviteter för att nå klimatmålen. Förutom hållbara resor ligger fokus på att öka andelen lokalt producerad och lagrad förnybar energi. Detta är avgörande för att förhindra framtida effektbrist. De arbetar även med nya metoder för att dela energi mellan byggnader och elbilar samt att frigöra el genom flexibel styrning. Innovativ infrastruktur är central i detta arbete.

"CoAction är ett steg mot den uppkopplade, hållbara och flexibla staden, vilket vi på Energy Opticon tror är framtiden", säger Björn Malmström, vd för Energy Opticon.

Samarbete och erfarenhetsutbyte centralt

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, betonar vikten av samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande aktörerna.

"För att lyckas med våra klimatmål behöver vi samarbeta och engagera flera. Genom arbetet i CoAction Lund gör vi precis det. Här tar många organisationer ansvar", säger han.

Med dessa insatser hoppas CoAction Lund att fler ska välja hållbara resalternativ och bidra till att minska utsläppen i Lund.

Källa: Lunds kommun