Uppdatering om megaprojektet Stuttgart 21: Fördröjningar flyttar invigningen till 2026

Öppet hus i den underjordiska stationen för intresserad allmänhet under påsken 2024. Foto: Stuttgart 21-projektet, kredit: Thomas Niedermüller

Deutsche Bahn (DB) har släppt ny information om förseningarna kring det ambitiösa infrastrukturprojektet Stuttgart 21. Efter flera omplaneringar är den nya tidpunkten för invigningen av den ombyggda järnvägsstationen i Stuttgart satt till december 2026.

Från slutet av 2025 kommer samtliga system som är en del av Stuttgart 21 att genomgå omfattande tester. Detta inkluderar den framtida huvudstationen, Stuttgart Digital Hub, samt alla nya komponenter av järnvägsinfrastrukturen. För att säkerställa att allt fungerar felfritt från start, har Deutsche Bahn och projektets övriga parter beslutat att undvika partiell invigning, som tidigare planerats till slutet av 2025.

Berthold Huber, styrelsemedlem för DB Infrastruktur, betonar att "Stuttgart 21 är den mest komplexa igångsättningen av en ny järnvägsknutpunkt i Europa på decennier. Med en modern, digitaliserad knutpunkt i sydvästra Tyskland kommer vi att kunna erbjuda avsevärt fler och mycket snabbare förbindelser."

Nya stationer och förbindelser redo 2026

Deutsche Bahn meddelade tidigare i år att den befintliga terminalstationen kommer att vara i drift fram till 2026. Detta beror på utmaningar som uppkommit inom det nationella pilotprojektet Digital Node Stuttgart (DKS). Följande nya element planeras vara i drift vid slutet av 2026:

 • Huvudstationen:
 • Den nya huvudstationen, tillsammans med transportstationen i Bonatz-byggnaden, kommer att ersätta den gamla terminalstationen. Tåg med passagerare kommer att börja använda de nya plattformarna under hela 2026.
 • Sidospår i Untertürkheim:
 • Planeras öppna i mitten av 2026.
 • S-Bahn huvudlinje:
 • Kommer att vara utrustad med digital teknik till september 2026. Schaktarbeten för den nya S-Bahn-anslutningen på Gäubahn-diket börjar våren 2026, vilket gör att Gäubahn kan fortsätta använda den befintliga terminalstationen fram tills dess.
 • Stuttgart flygplatsstation: Den nya fjärrtågsstationen vid Stuttgart flygplats öppnar i december 2026 och kommer att betjäna tåg från Stuttgart, Ulm och Tübingen.
 • Cannstatt fjärrtågstunnel:
 • Båda tunnelrören kommer att vara i drift, inklusive förebyggande åtgärder för P-alternativet, vilket skapar ett ytterligare inflöde från norr mellan Feuerbach och Cannstatt-tunneln.
 • Wendlinger kurvorna:
 • Både den lilla och stora kurvan kommer att underlätta mer tågtrafik från och till Metzingen, Reutlingen och Tübingen.
 • Digital Node Stuttgart (DKS):
 • Modulerna 1 och 2 kommer att monteras i Stuttgart 21-infrastrukturen och S-Bahn-kärnområdet med digital styr- och säkerhetsteknik.

Genom dessa omfattande uppgraderingar och nybyggnationer lovar Stuttgart 21 snabbare och effektivare förbindelser med hjälp av spjutspetsteknologi. Projektets planering och stegvisa genomförande är avsett att säkerställa en sömlös övergång till den moderna järnvägshubben, till nytta för passagerarna och som en ny standard inom branschen.

Källa: Projekt Stuttgart 21