VR utforskar framtiden för tågresor – en vision för år 2072

Framtidsvision av Helsingfors centralstation år 2072. Hypersnabba tåg i form av autonoma podder väntar på passagerare. Kapslarna påminner om en rymdfarkost som skjuts iväg genom en tunnel. Kapseln, eller “podden” som den kallas, svävar en bit ovanför spåret. Ja, den leviterar faktiskt med hjälp av elektromagnetisk teknik även kallas magnetisk levitation (maglev). ZOAN

Finländska tågoperatören VR har en lång tradition av att transportera resenärer och i samband med företagsgruppens 160-årsjubileum har man inlett en utforskning av hur framtiden för tågresor kan se ut. Genom workshops med deltagare i olika åldrar har VR skapat en vision om hur resandet kan komma att utvecklas och kännas år 2072. 

Hur ser en typisk dag i 2072 för en invånare i Helsingfors. Morgonen börjar med att personens virtuella assistent väcker honom och baserat på hälsodata rekommenderar en näringsriktig frukost. Därefter meddelas det att en självkörande podd snart kommer att hämta upp honom för transport till tågstationen. Där väntar ett kapselliknande höghastighetståg, utrustat med magnetisk teknologi, redo att ta honom på en arbetsresa genom Europa. Tågets sensorer bekräftar hans reserättigheter via biometrisk scanning direkt från hans öga när han kliver ombord på tåget.

Hållbar och högteknologisk transport

Denna höghastighetspodd är inte bara snabb, utan också självförsörjande med energi tack vare solpaneler som täcker alla fönsterytor. När tåget är i rörelse förvandlas fönstren till skärmar som erbjuder virtuella landskap eller underhållning – en nödvändighet eftersom de fysiska landskapen passerar alltför snabbt utanför. Resan erbjuder en sömlös, behaglig och miljömässigt hållbar upplevelse.

Komfort inuti podden

Inuti den autonoma podden eller kapseln kan resenären arbeta eller koppla av med justerbara miljöer genom de digitala fönstren. På väg till mötesdestinationen i Europa förbereder han sig genom att gå igenom arbetsmaterial som projiceras på fönstren, medan den virtuella assistenten hjälper till med anteckningar och problemlösning. Färden inkluderar även ett måltidsstopp där han beställer veganmat tillagad av lokalt odlade ingredienser.

Interaktiv och inkluderande framtid

Resenären deltar även i ett communityprojekt för stadsodling vid ankomst och avslutar sin dag med en virtuell dansträning med sin danspartner som visas som en hologram. Denna framtidsbild betonar vikten av gemenskap, delning av kunskap och aktivt deltagande i hållbara initiativ.

Engagemang i framtidsutvecklingen

VR har utforskat dessa framtidsbilder genom att samarbeta med olika utbildningsinstitutioner och tänkare. Företaget säger sig sträva efter ökad kunskap om hur framtidens resor kan se ut, inte bara för att följa tekniska trender utan också för att främja en hållbar och inkluderande framtid. Målet är att fortsätta vara en del av varje resenärs liv, även år 2072, genom att erbjuda innovativa och miljövänliga resalternativ.

VR hoppas att företagets vision inspirerar till samtal och eftertanke om hur allmänheten alla bidra till en mer hållbar framtid. 

Källa:VR