Katastrof på spåren: Dödlig tågkollision i Tjeckien

Enligt första undersökningar tyder mycket på att tåg Ex 1021 inte observerade ett rött ljus. Foto: Screenshot/ sändningsbild: Kredit: Tageschau

Nyligen inträffade en tragisk olycka i Pardubice, Tjeckien, där tåget Ex 1021 (Praha hl. n. - Chop) kolliderade med ett mötande godståg, Nex 41340. Kollisionen resulterade i att båda tågen spårade ur, vilket ledde till att fyra människor omkom och ytterligare 22 skadades.

Olyckan har orsakat omfattande materiella skador, beräknade till över 110 miljoner tjeckiska koruna, motsvarande cirka 4,5 miljoner euro. Kostnaderna fördelas mellan godståget och passagerartåget, med en mindre summa tillägnad skador på själva spåret.

Inte observerade ett rött ljus

För närvarande dirigeras trafiken på sträckan över ett enskilt spår med nedsatt hastighet medan åtta inspektörer från tåginspektionsmyndigheten Drážní inspekce genomför en grundlig utredning av olyckans orsaker och omständigheter. Enligt första undersökningar tyder mycket på att tåg Ex 1021 inte observerade ett rött ljus och körde in på en upptagen rälssträcka där godståget befann sig.

Utredningen fokuserar på att fastställa om olyckan berodde på tekniska brister, mänskliga misstag eller en kombination av båda. Det är ännu för tidigt att dra definitiva slutsatser, och det kommer att ta flera månader innan en slutrapport kan publiceras på Drážní inspekces webbplats.

Detta är en pågående utveckling och mer information kommer att följa allt eftersom utredningen fortskrider och fler detaljer blir tillgängliga.

Källa: LOK-report

 

 

 

 

4