MoveByBikes vd Lisette Hallström avgår

Lisette Hallström lämnar sin roll som vd och kommer att fokusera på styrelsearbete och rådgivande. Foto: MoveByBike

MoveByBikes VD Lisette Hallström avgår från sin position och blir kvar i bolaget till slutet av sommaren innan hon går med i styrelsen. Fredrik Videlycka, tidigare VD på Bzzt Stockholm AB, tar över som tillförordnad VD.

”Jag tror att detta är en bra tidpunkt att hitta en ny VD. Min plan kommer fortsätta inom logistik och hållbarhet efter att jag lämnar Bolaget, men jag kommer att fortsatt fokusera på styrelsearbete och rådgivande tillsammans med MoveByBike. Jag är alldeles för nyfiken för att inte fortsätta att utmana mig själv", säger Lisette Hallström.

Fredrik, som tidigare haft ledande roller hos Bzzt i Sverige och Savolax Eurofish AB, är nu affärsutvecklingschef i företagsledningen tar över som tillförordnad VD. 

”Jag är djupt hedrad över det förtroende som ordföranden och styrelsen har visat mig genom att välja mig som interims VD för MoveByBike”, säger Fredrik Videlycka. ”Med min bakgrund inom ledarskap och affärsutveckling inom logistiksektorn är jag entusiastisk inför möjligheten att bidra till företagets fortsatta tillväxt och innovation. Jag ser stora möjligheter för MoveByBike att stärka sin position som ledare inom hållbar stadslogistik.”

Styrelsen kommer att påbörja rekryteringsprocessen för en ersättare. Lisette Hallström kommer att fortsätta i bolaget och samarbeta med interim VD fram till den 31 augusti 2024 för en smidig övergång.