Dachser expanderar med nya filialer i Jönköping och Landskrona och nyrekrytering

Anders Ovesson ny Business Development Manager för Contract Logistics. Foto: Contract Logistics

Dachser Sweden expanderar med två nya filialer i Jönköping och Landskrona och ökad lagerhållning samt rekryterar Anders Ovesson som Business Development Manager.

Inom ett års tid kommer företagets två nybyggda filialer stå klara i Jönköping och Landskrona. De nya filialerna kommer, utöver företagets nätverk för vägtransport över hela Europa, att erbjuda kunder ett ökat utbud av tredjepartslogistiklager som täcker distributionen i hela Norden. Filialen i Jönköping utökar med flytten sin lagerverksamhet till att omfatta 11 000 pallplatser i ett 10 000 kvm stort tredjepartslogistiklager, jämfört med de tidigare 5800 pallplatserna. Söderut flyttar filialen som för närvarande är belägen i Malmö till Landskrona, och i de nya lokalerna inkluderas ett tredjepartslogistiklager på 5000 kvm med en takhöjd på 17,5 m, vilket erbjuder cirka 11 500 pallplatser.

I samband med företagets investeringar i nya lokaler, har företaget satsat på att öka sin lagerkapacitet på båda orterna. Detta sammanfaller med rekryteringen av Anders Ovesson som Business Development Manager för Contract Logistics. Anders Ovesson ska arbeta med att integrera företagets lösningar för vägtransport, sjö- och flygfrakt samt lagerhållning.

”Nu utökar vi vårt utbud med lagerverksamhet till fler områden i Sverige. Därmed är det ett självklart steg att rekrytera kompetent och erfaren personal inom området. Anders är en viktig del av vår satsning på logistiklager,” säger Carl-Johan Westas, Country Manager European Logistics, Dachser Sweden.

”Dachser har med ett sömlöst globalt nätverk och strategiskt geografiskt placerade lager, en optimal lösning för lagerhållning. Jag ser fram emot att komma ut och presentera detta för våra potentiella kunder,” säger Anders Ovesson, Business Development Manager, Contract Logistics. ”Vi erbjuder långsiktiga kundspecifika lösningar för lagerhållning som inkluderar flera mervärdestjänster, såsom etikettering, särskilda förpackningar samt display- och produktmontering. Detta i samklang med IT-integrerade lösningar som erbjuder transparens genom hela logistikkedjan.”