DHL signerar partnerskap med Sveriges Olympiska Kommitté 2024-2026

Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare på Sveriges Olympiska Kommitté och Peter Ervasalo, vd DHL Express Sverige, signerar avtalet. Foto: DHL

DHL Express blir den officiella logistikpartnern för Sveriges Olympiska Kommitté. Genom samarbetet kommer de också att arbeta för att minska sin miljöpåverkan och främja hållbara logistiklösningar. 

– Både förberedelserna och själva spelen är en övning i logistik på världsnivå. Därför känner vi oss väldigt trygga med att ha fått DHL som partner. Vi ser fram emot ett långt och hållbart samarbete, säger Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare på Sveriges Olympiska Kommitté.

– Vi delar gemensamma värderingar med SOK och är engagerade i att stödja deras vision och framgång. Med våra engagerade och kunniga medarbetare, vår pålitliga logistik och vår strävan efter hållbarhet kommer vi att säkerställa att SOK kan fokusera på att leverera enastående prestationer för Sverige på den internationella arenan, säger Peter Ervasalo, vd DHL Express Sverige.