Italien investerar 700 miljoner euro i nya elektriska och vätgasdrivna tåg för regional trafik

Puglia, som ligger i sydöstra Italien, kommer att välkomna sina första vätgaståg någonsin. Två av Alstoms Coradia Stream H-modeller kommer att ersätta regionens nuvarande dieseltåg, vilket markerar ett viktigt steg mot renare transporter. Samtidigt utökar Lombardiet i norra Italien sin flotta av vätgaståg. Bild: Alstom

Italiens infrastruktur- och transportministerium har nyligen tillkännagett en investering på 700 miljoner euro för att modernisera den regionala järnvägsflottan. Beslutet innebär en betydande uppgradering av både elektriska och vätgasdrivna tåg.

Av den totala summan är 139,3 miljoner euro avsatta för inköp av vätgasdrivna tåg. Dessa ska fördelas enligt följande: två tåg i Kampanien för 27,4 miljoner euro, sju i Lombardiet för 84,5 miljoner euro och två i Apulien för 27,4 miljoner euro.

Detaljerad fördelning av medlen

Ytterligare 525 miljoner euro kommer att användas för att modernisera rullande material för offentlig regionaltrafik. Dessa medel kommer att fördelas lika mellan södra och centrala/norra Italien. I södra Italien omfattar detta 32 tåg med en total kostnad på 262,5 miljoner euro. I centrala och norra Italien kommer samma summa att täcka kostnaderna för 28 tåg.

Slutligen kommer 35,7 miljoner euro att investeras i elektriska tåg för järnvägslinjen mellan Domodossola och den schweiziska gränsen. Denna investering sker genom Subalpina Järnvägskompaniet för inköp av två elektriska tåg.

Reaktioner och framtidsutsikter

Matteo Salvini, Italiens vice premiärminister och minister, uttryckte sin tillfredsställelse med investeringen och betonade att åtgärden syftar till att modernisera landet med respekt för miljön utan ideologiskt tryck och med sunt förnuft.

Om italiensk järnväg och dess framtidsprojekt

Denna investering är en del av en bredare strategi för att förbättra och modernisera Italiens regionala järnvägsnät. Den italienska järnvägsinfrastrukturen har under åren genomgått flera stora förändringar för att möta moderna transportkrav och miljömässiga utmaningar. Bland annat har Italien varit pionjär inom höghastighetståg med sina välkända Frecciarossa-tåg som erbjuder snabba förbindelser mellan landets större städer. Dessutom har Italien gjort betydande framsteg när det gäller att införa grönare alternativ för lokaltrafik, såsom elektrifiering av järnvägar och introduktionen av vätgas- och hybridtåg i mindre skala.

Investeringen i nya tåg för regionaltrafik är en del av Italiens strävan att inte bara förbättra kollektivtrafikens effektivitet utan också minska transportsektorns miljöpåverkan och främja en mer hållbar mobilitet för framtiden.

Källa: Lok-Report