Svenska Retursystem inviger ny logistikanläggning i Vaggeryd

SRS nya anläggning i Vaggeryd Foto: Svenska Retursystem

Svenska Retursystem (SRS) har etablerat en ny logistikanläggning i Vaggeryd för att möta den ökade efterfrågan på cirkulära lådor och pallar inom livsmedelsbranschen. Anläggningen, som invigs idag, bidrar till mer hållbara och effektiva flöden av landets livsmedel.

"Med den nya anläggningen i Vaggeryd ökar vi vår kapacitet och möjliggör en fortsatt hållbar tillväxt för hela branschen", säger Anders Jaresjö, Chief Operations Officer på Svenska Retursystem.

En betydande del av Sveriges livsmedelsleveranser sker i SRS cirkulära lastbärare, som återanvänds kontinuerligt. Årligen hanterar systemet cirka 174 miljoner lådor och 10 miljoner pallar som tvättas och kontrolleras i anläggningar runt om i Sverige. Med fler företag som övergår till automatiserad och hållbar distribution växer systemet. För att möta den ökade efterfrågan har SRS byggt en ny logistikanläggning i Vaggeryd.

"Då Vaggeryd är en viktig logistisk knutpunkt säkerställer vi att vi transporterar våra pallar och lådor så korta sträckor som möjligt" säger Daniel Jakobsson, platschef på anläggningen i Vaggeryd.

Om den nya anläggningen

 • Effektivitet och hållbarhet
  Anläggningen har en kapacitet att tvätta motsvarande 70 miljoner lådor och 4 miljoner pallar per år. Den energieffektiva byggnaden värms upp av återvunnen värme från tvättprocessen.
   
 • Smartare transporter
  Vaggeryd är en viktig logistisk knutpunkt. Placeringen innebär färre och kortare transporter, vilket leder till minskad klimatpåverkan för hela branschen.
   
 • Ett av Sveriges största solcellstak
  Anläggningen är försedd med ett av landets största solcellstak som beräknas producera 3,7 GWh, vilket motsvarar hushållselen för 750 svenska villor*. Elproduktionen används i driften av den egna verksamheten, men på sikt finns potential att kunna erbjuda laddning för ellastbilar och produktion av vätgas.
  b
  Anläggningen i  Vaggeryd Foto: Svenska Retursystem