Danmark och Sverige stärker säkerheten för Öresundsförbindelsen med nytt stormflodsskydd

Nytt skydd inför möjliga stormflod för Öresundsbron. Foto: Konsortiet Öresundsbron

Ett nyskapande stormflodsskydd har installerats vid Öresundsförbindelsen för att skydda järnvägen mot översvämningar vid extrema väderförhållanden. Projektet är en del av en större satsning för att säkerställa förbindelsens långsiktiga hållbarhet.

– Vårt mål är att fördubbla livslängden för bron till minst tvåhundra år. För att uppnå detta krävs lösningar som skyddar oss mot klimatförändringarnas effekter, som stormfloder, säger Bengt Hergart, byggdirektör för Öresundsbron.

Utveckling av ett mobilt skydd

Stormflodsprogrammet för Öresundsförbindelsen inleddes 2019 med en omfattande analys. Det första spadtaget för skyddet togs 2022, och sedan dess har en 900 meter lång skyddsvall uppförts vid tunnelmynningen på Amager, samt flera skyddsåtgärder vid Peberholm.

En särskilt komplex lösning har utvecklats för att skydda järnvägen och Öresundstunneln. Ett mobilt skyddsrum som snabbt kan installeras på rälsen för att hindra stora vattenmängder från att nå spåren har uppförts nära Kastrups flygplats på Amager.

Innovativ lösning skyddar järnvägen mot översvämningar

Projektet ägs av den danska ägaren till Öresundsbron, A/S Øresund, men har finansierats och utvecklats av Öresundsbro Konsortiet i samarbete med HedeDanmark, Aarsleff Rail A/S, Sweco och Stormflodssikring ApS.

– Vad vi vet är detta den första etablerade lösningen för stormflodsskydd över järnvägssträckor i Skandinavien. Øresundsbron har utvecklat den tillsammans med våra leverantörer specifikt för vår anläggning, men den skulle också kunna användas på andra platser som ett komplement till permanent skydd, säger Christian Tolstrup, projektledare vid Øresundsbron.

Skyddsrummet invigt efter fyra års arbete

Fyra år efter projektets start har skyddsrummet nu invigts, och kostnaden för anläggningen uppgick till 7 miljoner DKK (cirka 940 000 euro).

– Projektet var otroligt komplicerat och krävande, framför allt på grund av järnvägens säkerhet, vilket är mycket viktigt, men även på grund av de tekniska aspekterna som kräver en nära lösning runt rälsen, tillägger Tolstrup.

Fakta: Stormflodsprogrammet för Öresundsbron

  • Investeringsbudgeten för Öresundsbron inkluderar 60 miljoner DKK (cirka 8 miljoner euro) för stormflodsskydd fram till 2025.
  • Framtidsprognoser för stormfloder i Öresund har förändrats markant sedan Öresundsbron byggdes, vilket har lett till att Öresundsbro Konsortiet initierade ett stormflodsprogram för att öka skyddet mot stigande havsnivåer.
  • Målet är att skydda Öresundsbron mot stormfloder som motsvarar ett händelseförlopp som inträffar vart tionde årtusende.
  • Inom ramen för stormflodsprogrammet planeras flera projekt. Hittills har ett 900 meter långt skyddsvärn byggts vid tunnelmynningen på Amager, och ett stormflodsskydd uppförs på Peberholm.

Källa; Konsortiet Öresundsbron