Svenskarnas ökande digitala shopping hotar inhemsk e-handel

Det digitala pengaflödet från Sverige ökar då svenskarna köper rekordmycket på nätet och även handlar mer i utländska webbutiker. Foto: cardmapr nl/unsplash

Svenskarnas ökande köp online, både nationellt och internationellt, leder till betydande summor som lämnar landet och påverkar skatteintäkter samt inkomster för inhemska webbutiker. Rapporten från Nets, som granskar den svenska e-handeln, indikerar att svenskarnas användning av digitala betalningar fortsätter att växa.

Trots att majoriteten av köpen fortfarande görs på svenska webbutiker, möter den inhemska e-handeln hård konkurrens från utländska aktörer, såsom Amazon och Alibaba.

En betydande andel av svenskarna, speciellt de yngre, väljer att handla från utländska webbplatser, med en ökning av sådana köp jämfört med föregående år. Andelen som handlar på Amazon har också ökat, med en stor majoritet som planerar att fortsätta använda plattformen för sina inköp. Nets rapport täcker olika aspekter av svenskarnas online-shoppingvanor, inklusive deras val av produkter, betalningsmetoder och miljömedvetenhet.

– Oftast är det helt rationell handel men i en hel del fall är det mest shopping som underhållning. Vi köper varor av tveksam kvalitet till ett väldigt lågt pris, framförallt från Temu. Men det finns även frågetecken kring säkerheten så som i exempelvis elektrisk apparatur, liksom vad gäller etiska betänkligheter, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets, som är en del av Nexi.

För svenska webbutiker finns det både fördelar och nackdelar jämfört med internationella alternativ.

Fördelar:

  1. Lokal tillgänglighet: Svenska webbutiker kan erbjuda produkter som är särskilt anpassade för den svenska marknaden och som kanske inte finns tillgängliga på internationella plattformar.

  2. Tillit och bekvämlighet: Många konsumenter föredrar att handla från lokala butiker på grund av den ökade tilliten till produktkvalitet och kundservice. Dessutom minskar risken för problem med returneringar och leveranser.

  3. Miljöhänsyn: En del konsumenter väljer att stödja lokala butiker av miljöskäl, eftersom kortare leveransavstånd kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Nackdelar:

  1. Produktutbud: Svenska webbutiker kan ha begränsat utbud jämfört med internationella marknadsplatser, vilket kan göra det svårare att hitta specifika produkter eller erbjudanden.

  2. Pris och konkurrens: Lägre priser på internationella plattformar lockar många konsumenter att handla utomlands. Konkurrensen är hård och svenska butiker kan ha svårt att konkurrera med internationella jättar.

  3. Otrygghet och osäkerhet: Vissa konsumenter är tveksamma till internationella marknadsplatser på grund av oro för produktkvalitet, bristande kundsupport och etiska överväganden såsom arbetsförhållanden och miljöhänsyn i andra länder.

Trots de utmaningar som svenska webbutiker möter, visar undersökningen att en betydande del av svenskarna fortfarande föredrar att stödja lokala och oberoende butiker, och en del av dem väljer aktivt att undvika de stora internationella jättarna. Detta indikerar en viktig fördel för svenska butiker som kan satsa på att bygga starka relationer med kunderna och erbjuda unika produkter och upplevelser.

– Det är generellt svårt för svenska webbutiker att konkurrera med pris och utbud mot både jättarna och mindre nischade utländska webbutiker. Däremot kan erbjudanden som antingen snabba eller miljövänliga leveransalternativ liksom lokala betalsätt vara fördelar. Sen bör våra webbutiker även våga försöka etablera egen försäljning i andra länder för att bli ännu mer konkurrenskraftig, det är inte så svårt som många tror, avslutar Patrik Müller.

Uppgifterna kommer från E-handelsrapport Sverige 2023, en årlig statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av hur konsumenterna handlar på nätet i ett antal länder. Den svenska rapporten är baserad på en undersökning av Sifo/Kantar som genomförs löpande veckovis och ackumuleras för helåret, totalt 3 200 intervjuer med svenskar som handlar på nätet.