Halmstads kommun bryter med Heart Aerospace

Vätgasdrivna elektriska kryssningsflygplan med fyra säten och två elmotorer. Foto: Wikimedia Commons

Halmstads kommun och Heart Aerospace har kommit överens om att avsluta diskussionerna om att etablera delar av företagets verksamhet i Halmstad.

– Vad vi förstår finns inte de ekonomiska förutsättningarna för företaget att etablera sig i Sverige utan statliga stöd, säger Stefan Pålsson, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Halmstads kommun och Heart Aerospace har genomfört positiva och resultatinriktade samtal. Trots samarbetet för att presentera en lösning för extern finansiering, har parterna inte lyckats hitta externa investerare. Det innebär att planerna på att etablera företagets verksamhet i Halmstad inte kan fortsätta.

I maj 2023 enades företaget och kommunen om ett "Letter of Intent" för att utforska möjligheterna att etablera flygtestverksamhet i Halmstad och senare produktion av elflygplan. Trots detta har bristen på extern finansiering satt stopp för planerna.

Det pågående detaljplanearbetet för det föreslagna verksamhetsområdet vid flygplatsen kommer dock att fortsätta. Detta skapar möjligheter för framtida etableringar som kan dra nytta av flygplatsens logistik.

Det extra anslaget på över 11 miljoner kronor till flygplatsbolaget kommer endast att användas för att renovera den befintliga hangaren om det krävs för en framtida etablering.

– Elflyg är mycket intressant för den gröna omställningen och för Halmstads kommun har det varit naturligt att vara med i en sådan diskussion. Heart Aerospace är mycket tydliga i sin önskan om att få statligt finansieringsstöd men den typen av stöd har inte funnits att tillgå i Sverige. Det är inte möjligt för någon kommun att fylla det tomrummet. Det ingår inte i det kommunala uppdraget och det är för mycket risk att föra över på skattekollektivet i Halmstad.

– Finns inte de ekonomiska förutsättningarna för företaget att etablera sig i Sverige så finns det inget vi som kommun kan göra, säger Stefan Pålsson.

Källa: Halmstad kommun