Alstom sätter resenärernas förslag i fokus för framtidens tågdesign

Interiörens design i en Citadis vagn. Foto: Alstom

På Alstom skapas tåg med fokus på passagerarupplevelsen, vilket omfattar allt från tillgänglighet till tekniska lösningar som förbättrar resan. Anne Bigand, som är direktör för passagerarupplevelser, beskriver hur Alstoms designprocess tar hänsyn till resenärernas behov och förväntningar.

Anne Bigand, med en bakgrund inom produktutveckling från London och Paris, har sett hur detaljerad förståelse för användarupplevelser kan höja varumärkesvärden. På Alstom innebär "passagerarupplevelse" att se till hela resenärens färd – från tillgänglighet och informationsflöden till upplevelsen av själva resan. Smidiga resor uppskattas av passagerarna, medan störningar och brist på information kan leda till negativa uppfattningar.

Personliga miljöer

Ett exempel på Alstoms nytänkande är införandet av WiFi och laddningsmöjligheter ombord, vilket nu är standard men inte var det för tjugo år sedan. Bigand förutspår att framtidens tåg även kommer erbjuda mer personliga miljöer liknande dem i flygplan och bilar, där passageraren kan justera säten, belysning och temperatur.

Alstom arbetar även med att förstå och anpassa tågens utformning efter kulturella skillnader i olika länder. Bigands resor globalt har exempelvis avslöjat att australiensare föredrar stora bänkar i tåg, medan europeiska resenärer värderar tydliga avgränsningar för personligt utrymme. Denna insikt gör det möjligt för Alstom att skräddarsy lösningar som tillgodoser olika kulturers unika behov.

Ger input

Alstom engagerar sina kunder tidigt i processen genom verktyg som virtuell verklighet och fysiska modeller, vilket gör det möjligt att testa och validera tillgänglighet och inredningslayouter. På så sätt kan både kunder och passagerargrupper ge input som bidrar till en mer tillfredsställande produkt.

Innovation är central i Alstoms arbete och bygger på omfattande undersökningar och feedback från resenärer världen över. Företaget håller workshops och intervjuer för att definiera framtida behov och drivkrafter. Detta leder till att man kan rikta innovationerna mot att möta de förväntningar som växer fram, exempelvis efterfrågan på mer personanpassade resupplevelser.

Nya egenskaper som elasticitet

Hållbarhet är också en nyckelfaktor i Alstoms designprocess. Företaget integrerar hållbara material och arbetar nära med sina ingenjörsteam för att utveckla till exempel tågsäten med hållbara tyger och plastmaterial med nya egenskaper som elasticitet och självläkande förmågor.

Genom att ständigt sträva efter att förbättra och anpassa tågupplevelsen, med en stark medvetenhet om ekologiska frågor, positionerar sig Alstom i framkanten för framtidens kollektivtrafik.

Källa: Alstom