Alstom utvecklar nya smarta komponenter – nyckeln till effektivare tågresor

Flexx Eco™, Alstoms nya bogiarkitektur som är både smalare och lättare tack vare att hjulen är placerade utanför ramen istället för innanför. Foto: Alstom

Alstom har genom omfattande forskning och utveckling, i nära samarbete med sina kunder samt akademiska och industriella partners, tagit fram en serie innovativa komponenter för tåg som syftar till att höja prestanda och effektivitet.

Genom dessa komponenter, som utvecklats med både leverantörer och inom företaget, har man lyckats skapa lösningar som sänker kostnader, förbättrar tillförlitligheten, underhållet, komforten och inte minst, hållbarheten.

Vicepresidenten för Alstoms komponenter, Bart Vantorre, poängterar att smart design är grundläggande i att förbättra tågens totalprestanda. Det handlar om att med smart teknik och lösningar skapa tåg som är enklare att underhålla, mer hållbara och som ger en bättre upplevelse för passagerarna. Designen av dessa komponenter stödjer sig på tre grundpelare: intelligent design, avancerad teknik och innovativa lösningar för passagerarna.

Flexx Eco

Ett exempel är Flexx Eco™, Alstoms nya bogiarkitektur som är både smalare och lättare tack vare att hjulen är placerade utanför ramen istället för innanför. Denna design bidrar inte bara till minskad energiförbrukning genom reducerad vikt, utan också till lägre underhållskostnader då bogiens låga osprunget massa minskar slitaget på både spår och hjul.

Med över 10 000 sålda Flexx Eco bogier till olika kunder världen över – inklusive metro-, pendel- och höghastighetståg – visar Alstom att deras komponenter är anpassade för framtiden. Bland tekniska innovationer som presenteras av David Hughes, chef för Traction på Alstom, finns bland annat konverterteknologier som använder kiselkarbid (SiC) och permanentmagnetmotorer, vilket reducerar energiförbrukningen med upp till 30 procent.

Variabel frekvensförsörjning

Företaget satsar också på energilösningar som batteri- och vätgasdrift för tågfordon, samt erbjuder moderniseringstjänster där dieselmotorer kan ersättas med batterier för noll lokala koldioxidutsläpp. Till detta läggs även innovationer inom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering som använder central variabel frekvensförsörjning för att anpassa kompressorhastigheten och därigenom minska energiförbrukningen.

På det digitala planet har Alstom implementerat kontroll- och kommandosystem som Agate Control™ och Agate Net™, vilket illustrerar företagets strävan efter att använda den senaste tekniken. Dess flexibla elektroniska arkitektur gör det möjligt att passa alla typer av rullande materiel, och garanterar en säker och pålitlig drift genom hela utrustningens livscykel. Dessutom skapar det en molnmiljö ombord på tågen som kan köra både tredjeparts- och operatörsapplikationer.

Digitala lösningar

John Roberts, chef för Train control and Information systems, noterar att mer än 130 000 järnvägsfordon redan är utrustade med Alstoms helt digitala lösningar, vilket säkerställer säkra och bekväma resor för passagerarna.

Alstom är engagerade i att tillhandahålla sina kunder den högsta servicenivån, vilket återspeglas i deras satsningar på interiördesign och över 40 forsknings- och utvecklingsprogram. Exempelvis är smart belysning, som justerar belysningsparametrar för att skapa en optimal passagerarupplevelse, en av dessa satsningar.

Game changer

Alstom tog fram smarta komponenter som förändrar spelet. Genom betydande investeringar i forskning och utveckling, i samarbete med kunder och akademiska partners, designar företaget vitala delar för tågeffektivitet. Dessa komponenter, som är framtaget av Alstom och dess leverantörer, är avgörande för att möta de växande kraven från tågoperatörer och passagerare och erbjuder lösningar som förbättrar kostnadseffektivitet, komfort och pålitlighet.

Alstom fortsätter att investera i forskning och utveckling och att arbeta nära sina kunder för att driva gränserna för innovation och erbjuda lösningar som gynnar både operatörer och passagerare på lång sikt.

Källa: Alstom