DSV:s terminal stängs och LBC Frakt tar över

LBC Frakt inledde transporterna åt DSV den 1 april 2024 och kommer under året successivt att ta över mer och mer av trafiken. Foto: LBC Frakt

Nu är det klart att LBC Frakt kommer ta över ansvaret för all distribution av DSV inom Värmland. I samband med detta kommer  företagets terminal på Stormgatan att stängas och verksamheten flyttas till LBC Frakts terminal på Lovartsgatan. Den nya terminalen kommer att utökas och på lång sikt planerar LBC Frakt att utöka sin fordonsflotta och anställa fler förare.

Det är en betydande distributionsaffär som börjar rullas ut under våren. Tidigare har LBC Frakt hanterat transporter åt DSV med fem lastbilar som har lastat och lossat gods på företagets terminal. Nu kommer båda parter att dra nytta av synergier när DSV har ingått avtal med LBC Frakt och hela verksamheten flyttas till LBC Frakts terminal. Det är faktiskt så att alla kunder hos LBC Frakt kommer att gynnas av detta arrangemang.

"Hela distributionstrafiken i Värmland kommer stärkas och bli mer tillgänglig. LBC Frakt kommer kunna erbjuda dagliga transporter till platser där vi tidigare haft trafik endast ett par gånger i veckan, samtidigt som fyllnadsgraden ökar. I stället för att lastbilar går halvtomma fylls de upp och det sammantagna miljö- och klimatavtrycket kommer minska", säger Anders Lööf som är logistikchef på LBC Frakt.

Att Värmland är ett stort landskap där det är lika långt mellan Karlstad och Långflon som Karlstad och Jönköping har spelat roll för affären, precis som den något spretiga geografin.

"Vi och DSV har länge pratat om utmaningarna med de långa distributionslinjerna i Värmland. Med distributionen samlad under vårt tak blir det nu lättare att optimera våra bilar, det möjliggör till större del att hämta in gods som ska ut i Sverige och Europa", fortsätter Anders Lööf.

Partnerskapet kanske väcker frågor kring konkurrens, eftersom företagen till viss del vänder sig mot samma kunder. Men Anders Lööf försäkrar att den lokala förankringen och båda företagens engagemang kring hållbarhet gynnar alla.

LBC Frakt inledde transporterna åt DSV den 1 april 2024 och kommer under året successivt att ta över mer och mer av trafiken. Till att börja med kommer befintliga fordon att användas, fast på sikt räknar LBC Frakt med att den totala godsvolymen inom företagets distribution kommer att öka med 30%. Därför ska terminalen på Lovartsgatan byggas ut och fordonsflottan kommer kompletteras med fler lastbilar. Det innebär också att fler chaufförer ska anställas.