Trafikverket storsatsar på Nässjö med två nya etableringar

Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv och Mats Karlsson som är chef för Trafikverkets logistikavdelning i Nässjö, på plats i Trafikverkets nuvarande centrallager. Foto: Nässjö Näringsliv AB

Trafikverket gör investeringar i Nässjö för att stärka stadens roll som knutpunkt för materialförsörjning och beredskap med två nya etableringar.

– Det här är strategiskt viktiga och långsiktiga satsningar som bekräftar vårt utmärkta logistikläge, säger Claes Johansson som är vd för Nässjö Näringsliv. 

Nyligen fattade Trafikverkets centrallager, som hanterar leveransen av material till järnvägarna i landet, beslut om att genomföra en utbyggnad.

– Orsaken är att vi är fullbelagda. Med den här satsningen vill vi säkerställa en robust, tillförlitlig, effektiv och hållbar materielförsörjning under många år framöver. Nässjö har ett mycket bra logistiskt läge för försörjning inom Sverige, säger Mats Karlsson som är chef för Trafikverkets logistikavdelning i Nässjö.

Samtidigt har Trafikverket Fordonsresurser beslutat att öppna en helt ny depå i Nässjö. Denna verksamhet ansvarar för Trafikverkets egna fordon och har också ett uppdrag kopplat till civil beredskap. Det innebär att de kan tillhandahålla bandvagnsresurser, tillfälliga broar, reservkraft och andra nödvändiga insatser vid extremväder eller extraordinära händelser. Planen är att Trafikverket Fordonsresurser ska ta över de lokaler som Trafikverkets centrallager frigör.

– Med etableringen i Nässjö får vi närvaro i den sydöstra regionen. Läget är perfekt med goda möjligheter att transportera fordon och utrustning både med järnväg och på vanlig väg. Våra förmågor blir därmed lätt tillgängliga, säger Rikard Granlund som är resultatenhetschef. 

För Nässjö blir Trafikverkets långsiktiga engagemang en möjlighet att utveckla näringslivet ännu mer. Claes Johansson är vd för kommunens näringslivsbolag:

– Etableringarna kan på sikt innebära arbetstillfällen. Trafikverkets satsningar bidrar även till att driva andra affärer inom Nässjös starka bygg- och transportsektor. Dessutom ska signalvärdet inte underskattas. Om Nässjös logistikläge har kraften att attrahera Trafikverket, så är vi också intressanta för många privata aktörer.