Nytt samarbete för transportsäkerhet

Från vänster: Björn Callenfors, CEO på Observit, Tobias Ekberg, CEO på Observit och Michael Ekelund CCO på Corepart. Foto: Nordic Level Group

Corepart, en del av Nordic Level Group, har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Observit AB, vilket ger de en unik återförsäljarrätt för företagets videobaserade säkerhetsplattform inom fordons- och transportsektorn i Norden.

Genom detta partnerskap kan Corepart erbjuda kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden en heltäckande säkerhetslösning som täcker områdes- och fordonssäkerhet. Återförsäljarrätten ger tillgång till företagets expertis inom videoapplikationer för fordon, inklusive inbyggda och externa system för passagerar- och lastskydd samt dokumentation vid olyckor.

Videoplattformen möjliggör direkt kommunikation med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering, vilket öppnar upp nya möjligheter att maximera kundvärdet genom att kombinera videodata med fordonsdata. Med sin erfarenhet inom säkerhetsintegration och konceptet Security-as-a-Service kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar behoven inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.