Ny typ av sluss ska uppgradera Vänerns sjöfart

Nya slussar i Trollhätte kanal. Bild: Trafikverket

I en satsning för att modernisera och förbättra Vänersjöfarten planerar Trafikverket och Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Detta samarbetsprojekt har en beräknad kostnad på 6,1 miljarder kronor enligt 2021 års prisnivå och syftar till att säkra Vänersjöfartens framtid samtidigt som det minskar miljöpåverkan och främjar ekonomisk tillväxt i regionen.

En trekantssluss erbjuder flera fördelar, inklusive kortare avstånd till befintliga farleder och ökad säkerhet. Denna modernisering av infrastrukturen är avgörande för att möta dagens och framtidens behov av transporter samtidigt som den främjar hållbar utveckling i regionen.

I Vänersborg är nu fokus på att undersöka möjligheten att bygga en trekantssluss på den västra sidan istället för som tidigare på den östra sidan. Denna alternativa lösning kan erbjuda flera fördelar jämfört med tidigare planer, inklusive minskade kostnader och miljöpåverkan.

– När vi började planera för slussen vid Brinkebergskulle var det här med en trekantig sluss inte ”upptäckt”. Men nu när den finns som alternativ ser vi att den eventuellt skulle kunna fungera och i så fall orsaka ett mindre intrång och därmed vara en bättre lösning. Vi vill vända på alla stenar så att vi verkligen väljer den lösning som orsakar så litet intrång som möjligt i mark och natur, säger projektledare Lars Johansson.

– Kan ni inte bygga en triangelformad sluss på östra sidan?

– Nej, där får en sluss med den formen inte plats, den blir för bred i relation till kyrkogården och bostadsområdet Astrids ängar. Så det står mellan den lösning vi hittills planerat utifrån – en ”vanlig” sluss öster om dagens, eller en triangelsluss väster om dagens.

– När vet ni om det blir ett sidbyte?

– Nu genomför vi de första undersökningarna för att ta reda på hur markförhållandena ser ut och vi kommer att behöva genomföra fler prover innan vi kan bestämma oss, så det är en bit kvar. Det är många bitar som behöver vägas samman, vi vill landa i den lösning som blir den bästa i ett långsiktigt perspektiv, säger Lars Johansson.

Markprover utförs noggrant för att säkerställa en stabil grund och minimera påverkan på omgivande natur och infrastruktur.

Källa: Trafikverket