Belgien introducerar första tåget för resenärer med begränsad rörlighet

Varje belgiskt M7-tåg kommer att innehålla minst en vagn med självständig tillgång för resande i rullstol samt en flerfunktionsvagn som kan ta emot cyklar och barnvagnar. Således kommer varje M7-tåg att kunna ta emot minst 16 cyklar. Foto: SNCB

Belgiens nationella järnvägsbolag, SNCB, tar ett betydande steg för att göra tågresandet tillgängligt för alla. Nyligen presenterades den första av 130 dubbeldäcksvagnar av typen M7 med självständig tillgång, tillverkad av Alstom i Brugge. Denna vagn möjliggör för resenärer med begränsad rörlighet, inklusive rullstolsanvändare, att resa självständigt med tåget.

Denna vagn, som är den första i sitt slag i landet, har utvecklats i samråd med intresseorganisationer. För SNCB markerar detta en betydande utveckling jämfört med tidigare, eftersom det i varje nytt tåg från SNCB framöver kommer att finnas minst en vagn med självständig tillgång.

Integrerad del

Sophie Dutordoir, VD för SNCB, betonar att tillgänglighet är en integrerad del av deras policy.

- För SNCB handlar det inte bara om att erbjuda assistans. Vi vill att ALLA våra passagerare, inklusive de med begränsad rörlighet, ska kunna resa självständigt, från biljettköpet till ankomsten till destinationen. Målet är att anpassa våra försäljningskanaler, stationer, plattformar och tåg för detta ändamål. Angående stationerna är målet enligt offentliga tjänstekontraktet att ha över 180 helt tillgängliga stationer till 2032. Detta innebär nästan en fördubbling av antalet stationer på tio år.

Självständigt insteg De självständigt tillgängliga vagnarna har en dörr med en instegshöjd på 76 centimeter, vilket motsvarar höjden på nya perronger. Innan dörren öppnas fyller en utfällbar trappsteg luckan mellan perrong och tåg, vilket möjliggör att resenärer med begränsad rörlighet kan stiga på och av säkert och självständigt.

Även inuti vagnen har nödvändiga anpassningar gjorts för att säkerställa resenärernas säkerhet och komfort. Till exempel har dörrarna gjorts bredare, handtag har lagts till och knappar för att öppna dörrarna har placerats lägre. Vagnarna är även utrustade med handikappanpassade toaletter och en intercom där rullstolsanvändare kan begära hjälp vid behov.

Konkreta rekommendationer

Vid utvecklingen av den självständigt tillgängliga vagnen har även input från intressegrupper som Nationella rådet för funktionshinder, CAWaB och Unia tagits tillvara. Dessa grupper konsulterades, besökte en modell av projektet och gav konkreta rekommendationer, varav de viktigaste har implementerats.

Första av 130 vagnar SNCB beställde de 130 självständigt tillgängliga vagnarna från Alstom i december 2020, med löfte om leverans av dessa och alla andra M7-vagnar från andra halvan av detta år till slutet av 2026. Varje M7-tåg kommer då att vara utrustat med minst en sådan vagn.

I Belgien är dubbeldäcksvagnen M7 den första tågtypen som utrustas med en vagn med självständig tillgång. Detta kommer att bli en standardfunktion i alla nya tågtyper som SNCB förvärvar i framtiden.

Stationerna anpassas också

De självständigt tillgängliga vagnarna är en viktig del av SNCBs tillgänglighetspolicy, som sedan 2018 fokuserar på autonomi och självständig tågresa.

Utöver tågen måste även stationerna anpassas. Från förra året fram till 2032 kommer SNCB att investera flera miljarder euro i renovering av stationer och tåg, med målet att grundläggande förbättra tillgängligheten.

För närvarande är 103 stationer helt tillgängliga. Till slutet av 2032 ska detta antal öka till 176, främst stationer där nästan 70 procent av resenärerna stiger på.

Hjälpknapp

En station anses vara helt tillgänglig om den har en ramp eller hiss vid varje perrong, perrongerna har en höjd på 76 cm, stationen är utrustad med ledstråk för synskadade och minst en handikappanpassad biljettautomat. Nya biljettautomater kommer också att installeras från 2026, utrustade med en hjälpknapp som omedelbart kopplar resenärer med en SNCB-medarbetare som kan fjärrstyra automaten.

M7: Säkerhet, komfort och kapacitet, även för cyklar SNCB planerar att förnya hälften av sin flotta till 2032, bland annat med de nya dubbeldäckstågen M7. Totalt har 750 vagnar beställts, de första i december 2015, i en totalinvestering på över 3 miljarder euro, varav cirka 400 miljoner euro avser de 130 självständigt tillgängliga vagnarna.

Utrustade med det europeiska säkerhetssystemet ETCS

De nya tågen är nödvändiga för att SNCB ska kunna ta äldre material ur drift. Att Alstom för närvarande ligger 2,5 år efter med leveransen innebär att SNCB måste använda dessa äldre, mer störningsbenägna tåg längre än planerat. Cirka hälften av vagnarna är nu i bruk, medan resten ska levereras av Alstom till slutet av 2026.

Dessutom är M7-vagnen utrustad med det europeiska säkerhetssystemet ETCS, som kontinuerligt beräknar hastigheten och vid behov automatiskt bromsar eller stoppar tåget.

Mer benutrymme

De nya dubbeldäckstågen uppfyller även resenärernas förväntningar på komfort bättre. Interiören är modern, det finns mer benutrymme och fler eluttag, och i varje vagn erbjuder skärmar resenärerna realtidsinformation om resan.

Vagnarna kommer huvudsakligen att användas i tåg som trafikerar linjer med många resenärer och som passerar genom den nord-sydliga förbindelsen i Bryssel. De kommer att användas på IC-förbindelserna mellan Eupen och Oostende, mellan Blankenberge och Genk, mellan Liège och Quiévrain samt mellan Gent och Tongeren.

Källa: SNCB