Corem avyttrar två fastigheter i Göteborg och Malmö för totalt 101 miljoner kronor

Fastigheten Backa 25:1 i Göteborg. Foto: Corem

Corem har ingått avtal om att sälja två fastigheter, en i Göteborg och en i Malmö, i två separata affärer till ett totalt underliggande fastighetsvärde på 101 miljoner kronor. Detta värde stämmer överens med det bokförda värdet.

Fastigheten Backa 25:1 i Göteborg och fastigheten Smörbollen 12 i Malmö har en total uthyrningsbar yta på cirka 8 000 kvadratmeter och genererar ett hyresvärde på ungefär 8,2 miljoner kronor.

Den planerade överlåtelsedagen för båda fastigheterna är den 15 mars 2024.