"Ställ in Brommas avveckling"

Vi har tillsatt en utredning och då får riksdagen ge sig till tåls, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) meddelade på en pressträff den 21 april att regeringen vill avveckla Bromma flygplats och utreda en flytt till Arlanda.Utredningen ska vara klar den sista augusti.

Men protester började genast höras i trafikutskottet och företrädare ute i landet oroade sig för att deras förbindelser med Stockholm skulle försämras om alla ska trängas om rimliga start och landningstider på Arlanda.

Bromskloss fram

En majoritet i trafikutskottet föreslår nu i sitt betänkande om luftfartsfrågor ett tillkännagivande till regeringen om Brommas framtid.

Det här blir en bromskloss för det kanske lite förhastade besked som regeringen kom med den 21 april, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet om den praktiska effekten av utskottets förslag.

Huvudbudskapet är att det är oseriöst att ta beslut om Bromma mitt i pandemin, när ingen riktigt vet vad som sker med flyget efter pandemin. Dessutom måste en plan om hur Arlanda kan utökas och utvecklas tas fram före det att man ens ska fundera på att vinka adjö till Bromma. Den planen vill utskottet se regeringen leverera senast i december i år.

Utskottets majoritet framhåller att "Bromma flygplats ska fortsätta vara en modern flygplats och att beslut om Bromma flygplats framtid tidigast bör tas när flyget återhämtat sig och tillförlitliga prognoser avseende flygets utveckling kan göras."

Tillkännagivanden är en form av uppmaningar som regeringen på något sätt måste svara på.

Lägg ner!

Jag förväntar mig att regeringen följer riksdagen. Det naturliga vore att lägga ner utredningen (om att avveckla Bromma), säger Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna.

Men regeringen tänker inte blåsa av utredningen, enligt Tomas Eneroth. När regeringens utredning är klar ska regeringen ha en dialog med riksdagen om resultaten, inför ett beslut om Bromma.

Om utskottet är angeläget om att se att det går att säkra kapaciteten på Arlanda är det väl bara bra att vi har en utredning som ska se till det, säger Eneroth.

Han syftar på att ett tungt direktiv till utredaren Magnus Persson är att se till att Arlanda har kapacitet nog för att ta emot den trafik som idag flyger på Bromma. Det handlar om allt från lokaler, banor, och kommunikationer till och från flygplatsen. Han ska också läsa in sig på prognoser om flygets framtid.

Men oppositionen vill inte riktigt tro på att regeringen vill något annat än en nedläggning.

Tårtpåhittet och respektlösheten har skapat oro, säger Maria Stockhaus och syftar på att flera MP-företrädare firade med tårta i sociala medier när regeringen meddelade att den vill avveckla Bromma.