Urbaser i Norden byter namn till Verdis

De tre ledorden – reduce, reuse och recycle – sammanfattar företagets dagliga verksamhet och dess framtida utveckling. Foto: Tekniska verken i Linköping

Urbaser i Norden byter namn till Verdis, med anledning av förvärvet av Cube Infrastructure Managers. Detta namnbyte symboliserar en ny era för företaget, med en skarpare inriktning på hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Tidigare känd som Urbaser, har Verdis varit en ledande aktör inom avfallshantering i Sverige. Genom förvärvet av Cube Infrastructure Managers får företaget tillgång till långsiktiga resurser som möjliggör en starkare inriktning på hållbarhetsarbete och en ökad roll inom den cirkulära ekonomin.

"Namnbytet till Verdis representerar inte bara en förändring av vårt varumärke. Tillsammans med våra partners strävar vi efter att göra verklig skillnad inom avfallsindustrin. Vårt mål är att omforma affärsmodeller för att minska avfallsmängderna och öka återanvändning samt återvinning, säger Per-Eric Bjurenborg, VD för Verdis.

Företaget kommer fortsätta att erbjuda insamling och transport av källsorterat hushållsavfall samt tjänster relaterade till stadsmiljö och klimatanpassning av fastigheter.

"Med de strategiska framsteg vi har tagit under de senaste åren och med stöd från våra nya ägare är vi redo att accelerera vår utveckling. Vårt mål är att stärka vår närvaro och position både i Sverige och i Norden," avslutar Per-Eric Bjurenborg.