Logistea förvärvar logistikfastighet Sigillet 1 i Kalmar

Kalmar Sigillet 1 Foto: Logistea

Logistea AB har förvärvat fastigheten Sigillet 1 i Kalmar till ett fastighetsvärde om 340 miljoner kronor. Denna fastighet, strategiskt belägen i Flygstaden nära E22, har en uthyrningsbar yta på cirka 35,300 kvadratmeter och byggdes mellan 2020 och 2022.

Nordic Nest AB är hyresgäst och innehar alla ytor genom avtal som sträcker sig till 2031 och 2032. De genererar årligen cirka 25,2 miljoner kronor i hyresintäkter (exklusive tillägg och fastighetsskatt). Logistea ser detta förvärv som en möjlighet att addera en fastighet med långsiktiga hyresavtal i ett utmärkt logistikläge, vilket stärker deras intäktsbas.

Transaktionen finansieras delvis genom en emission av Logisteas A- och B-aktier till en teckningskurs på 13,50 kronor per aktie, tillsammans med lån och egna medel. Efter emissionen kommer M2 Asset Management att inneha 11,8 procent av kapitalet och rösterna i Logistea.