Kustkajen i Göteborgs Hamn ska uppgraderas

Kustkajen idag (mellan pirerna), innan den kommande 2.0-uppgraderingen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Under 2024 inleds ett banbrytande infrastrukturprojekt i Göteborgs hamns Energihamn när den 300 meter långa Kustkajen omvandlas till Kustkajen 2.0. Byggjätten Peab har tilldelats den första fasen av detta omfattande och avancerade projekt.

Göteborgs hamns Energihamn är en nyckelaktör i landets energiförsörjning med cirka 2200 fartygsanlöp per år. Ombyggnationen av en av kajerna är av stor betydelse för att stödja samhällets övergång till förnybara bränslen.

"Kustkajen 2.0 är en betydelsefull satsning för Göteborgs hamn och stödjer vår strävan att bli Skandinaviens främsta hubb för förnybar energi. Peab är vår partner i att förverkliga detta visionära projekt," säger Erik Hallgren, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn AB.

Projektet omfattar geotekniska förbättringar, ny grundläggning, rivning och nybyggnad av 300 meter kaj, samt vissa uppgraderingar av processlayout och utrustning. Under byggnationen kommer fartyg fortfarande att kunna använda kajen, men i mindre omfattning.

"Vi är stolta över att vara en del av Göteborgs hamns utveckling och att leda detta komplexa projekt. Vårt lokala engagemang och breda kompetens kommer att bidra till att framgångsrikt genomföra detta initiativ," säger Mattias Emanuelsson, biträdande regionchef på Peab.

Förstudien inleds under Q4 2023 och byggnadsarbetet planeras starta Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031.