Samarbete mellan OX2 och Nordkalk för grönt E-bränsle på Gotland

Visby hamn. Foto: scott evans/unsplash

OX2 och Nordkalk har inlett ett samarbete för att utforska e-bränsleproduktion på Gotland. Detta miljövänliga initiativ har potential att förbättra både industri och transportsektorn. En förstudie har just startat för att kartlägga projektets möjligheter.

E-bränslet kan ersätta fossila bränslen i Nordkalks produktion och användas för konstgödsel samt som bränsle i fartyg och fordon. OX2 planerar havsbaserade vindparker utanför Gotland för att producera elektricitet och vätgas som krävs för e-bränsle. De arbetar också på att utveckla en vätgas-pipeline mellan Finland, Åland, Sverige och Tyskland.

Förstudien fokuserar på att planera produktionsanläggningen och utveckla Storugns hamn. Detta partnerskap öppnar dörren till en grönare framtid för Gotland och regionen. 

– Det här är ett mycket spännande projekt som kan bidra till tillväxt och skapa arbetstillfällen på Gotland. Vinden är en naturtillgång som kan användas för att ställa om till hållbara bränslen och utveckla ny industri, men även säkra att nuvarande industrier förblir konkurrenskraftiga i framtiden. Gotland har bättre förutsättningar än kanske någon annan plats i Sverige för den resan, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige, OX2.
 
– Samarbetet med OX2 är ett viktigt steg mot den övergripande visionen, Net-Zero genom e-bränsleproduktion samtidigt som det tillhandahåller en möjlig avsättning för våra CO2-avskiljningsanläggningar. Detta är inte bara i linje med vårt engagemang för hållbarhet och Net Zero, utan placerar också Gotland och Sverige som strategisk nyckelspelare i omställningen till hållbar och effektiv energianvändning inom inte bara vår bransch utan flera branscher, säger Ola Thuresson, Utvecklingsdirektör industri, Nordkalk.

OX2 utvecklar de havsbaserade vindparkerna Aurora, som ligger mellan Gotland och Öland och Pleione-Ran som ligger öster om Gotland. De bägge vindparkerna skulle tillsammans producera runt 37 TWh, vilket motsvarar en dryg fjärdedel av Sveriges totala elförbrukning. OX2 undersöker också möjligheterna att använda syrgasen som uppstår som en biprodukt vid vätgasproduktion till att syresätta Östersjön.