Sjuttio politiker samlades och diskuterade Arlandas utveckling

Förtroendevalda från kommunerna och regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete 70-gruppen Foto: Aksel Örn Ekblom Mälardalsrådet

Sjuttio politiker i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete samlas på Arlanda nyligen för att diskutera Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet och välja riktning för framtidens transporter. Arbetet samlar ledande politiker från kommuner och regioner från de olika riksdagspartierna i Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. På mötet deltar statssekreterare Johan Davidson, Arlandautredaren Peter Norman och Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

Hög internationell tillgänglighet är en förutsättning för Stockholm-Mälarregionens utveckling. Nyligen samlades de sjuttio politikerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits för fortsatta vägvalsdiskussioner om transportsystemets utveckling. Denna gång med särskilt fokus på regionens internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. 

På mötet deltog bland andra Johan Davidson, statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, för ett samtal om regeringens transportpolitik, Peter Norman, Arlandautredare och Jonas Abrahamsson, VD Swedavia.

Sju län samarbetar om framtidens infrastruktur
Mälardalsrådets infrastruktursamarbete är politiskt styrt och samlar politiker och tjänstepersoner från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, som tillsammans för fram till staten vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin, Systemanalysen, för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Arbetet leds av Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och ordförande, Monica Johansson (S), Region Sörmland och vice ordförande samt Jens Sjöström (S), Region Stockholm och vice ordförande.

Tre temagrupper
Politiken arbetar i tre temagrupper för att uppdatera systemanalysen.
Storregional kollektivtrafik. Anton Fendert (MP), Region Stockholm, ordförande och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande
Godstransporter. Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland, vice ordförande
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ordförande och Cecilia Linder (M), Region Uppsala län, vice ordförande.