Det internationella mässkonceptet Logistics & Automation är tillbaka på Kistamässan i oktober

Logistics & Automation är en nylansering av den uppskattade föregångaren Logistics & Distribution, som har arrangerats i över åtta år.

Den 4 och 5 oktober 2023 är det dags för  Logistics & Automation på Kistamässan, en mötesplats som har utformats för att matcha logistikbranschens snabba utveckling. På plats väntar ett sextiotal leverantörer, ett gediget seminarieprogram fördelat på två scener samt ett globalt och internationellt beprövat logistikmässkoncept som nu efter några års  uppehåll är tillbaka med det nya namnet Logistics &  Automation.

Av Annika Wihlborg  Foto: Easyfairs

bild
Linnea Sörensson, projektledare för Logistics & Automation på Easyfairs.

Logistics & Automation är en nylansering av den uppskattade föregångaren Logistics & Distribution, som har arrangerats i över åtta år. Efter ett uppehåll på ett par år då vi har getts möjlighet att skruva på konceptet och anpassa det utifrån branschens snabba utveckling är vi nu tillbaka. På årets mässa väntar en hel del nyheter och tre teman som speglar logistikbranschens starkaste trender. Logistikmarknaden har på senare år blivit alltmer automatiserad och komplex. Vår ambition med Logistics & Automation är att matcha á branschens utmaningar och innovationer, säger Linnea Sörensson, projektledare för Logistics & Automation på Easyfairs.

Logistics & Automation är ett mässkoncept som arrangeras i nio städer runtom i Europa. Den internationella prägeln innebär bland annat att besökarna på Kistamässan kan ta del av viktiga influenser från den europeiska logistikmarknaden. 

Årets fokusområden är innovation, hållbarhet och automation
De tre utvalda fokusområdena för årets mässa är innovation, hållbarhet och automation. På mässan presenteras de senaste trenderna med fokus på teknik, material och lösningar. Här möts branschens representanter för att diskutera gemensamma framtidsutmaningar och erfarenhetsutbyte kring hur man på bästa sätt man dra nytta av framtidens innovation och automatiseringslösningar. Under de två mässdagarna arrangeras ett stort antal kostnadsfria seminarier på två olika scener.

–Vårt seminarieprogram täcker in ett brett spektrum av ämnen, inklusive användningen av AI, teknikutveckling, nya affärsmodeller, effektivisering av logistikkedjor, hållbarhet, cirkulära flöden, lagar och regleringar samt logistiklösningar för 4PL. Vi kommer även att erbjuda seminarier som ger besökarna mer kunskap kring hur de kan anpassa sig till kraven i en snabbväxande bransch, säger Linnea Sörensson.

bild
Årets mässa arrangeras den 4 och 5 oktober 2023 på Kistamässan.

Arrangeras parallellt med förpackningsmässan Empack
Parallellt med Logistics & Automation arrangeras förpackningsmässan Empack på Kistamässan. Tanken är att de två mässorna ska korsbefrukta och komplettera varandra på olika sätt. Under två intensiva dagar kan besökarna med andra ord förvänta sig såväl kompetensutveckling som nätverkande och uppdateringar kring logistikbranschens utveckling. Som final på den första mässdagen ar-rangeras även ett branschmingel med underhållning och musik. 

Arbetet med att sätta ihop seminarieprogrammet pågår just nu, men några talare är redan klara. Bland årets talare väntas en blandning av forskare, företagsrepresentanter och andra som sprider kompetens och delar med sig av senaste nytt från branschen.  Bland årets föreläsare finns bland annat Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi, Tobias Sjölin från Boozt, Sofia Thunberg, robotutvecklare och kognitionsvetare samt Uni Sallnäs, docent i logistik och avdelningschef för avdelningen Logistik- och Kvali-tetsutveckling på Linköpings universi-tet. Uni Sallnäs kommer att tala på temat ”Möjligheter och utmaningar för hållbara leveransalternativ till konsu-ment”, bland annat med fokus på hur e-handlare kan hjälpa konsumenter att välja klimatsmarta alternativ.

Stort förhandsintresse för mässan
Självklart kommer det även att finnas en utställningsdel på mässan. Där kommer ett sjuttiotal aktörer från logistiksektorn att visa upp lösningar och erbjudanden som på olika sätt kan bidra till en framtidens hållbara och konkurrenskraftiga logistiksektor. Det finns ännu ett fåtal monterplatser kvar att boka på mässgolvet. 

–Vi har noterat ett stort intresse för att på olika sätt delta och medverka på Logistics & Automation. Det finns ett stort behov av att mötas för att diskutera framtidsfrågor, möta branschkol-legor och få mycket ny inspiration och kunskap under två intensiva mässdagar, säger Linnea Sörensson.