Mobility Sweden: en ökning av nya personbilar i maj

Ökning av nya personbilar i maj men årets nya ordrar har halverats. Foto: ivan kazlouskij/unsplash

Antalet nyregistrerade personbilar uppgick till 28 490 i maj, en ökning med nära åtta procent jämfört samma månad förra året. Sett till årets fem första månader har det skett en minskning i nyregistreringarna med knappt fem procent jämfört med i fjol.

Precis som årets tidigare månader är det företag som står för en hög andel i maj, 70 procent, av nyregistreringarna jämfört med 55 procent förra året. Nyregistreringarna som kommer nu beror på att industrin har förbättrat sin leveransförmåga från rekordstora orderböcker. Många passade även på att köpa innan klimatbonusen togs bort i november 2022.

– Privatmarknaden för personbilar är fortsatt iskall, i synnerhet för elbilar. Sämre kommer det att bli då nya ordrar av personbilar har halverats och där står elbilarna för det största tappet. Nu krävs att regeringen inför nya styrmedel för att få fart på elektrifieringen och för att Sverige ska nå sina klimatmål, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Under maj månad stod elbilarna för cirka 41 procent av alla nyregistrerade personbilar och andelen laddbara bilar uppgick till totalt 61,9 procent. De höga nivåerna beror på att företagen elektrifierar sina flottor och utvecklingen av förmånsbilar varit fortsatt stark. Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar, vilken nu har stannat av och skiftat till företagsmarknaden.

Effekterna av färre registreringar av nya fordon innebär också en allt äldre fordonspark, vilket är negativt för både miljö, hälsa och trafiksäkerheten. Genomsnittsåldern på skrotade personbilar har de senaste åren ökat från 17 till 19 år enligt beräkningar från Mobility Sweden.

Lätta och tunga lastbilar ökar sina registreringar i maj med drygt 31 respektive 25 procent. Detta drivs på av transportörerna som vill förnya sin fordonsflotta med effektivare fordon och industrins fortsatta behov av transporter. Samtidigt minskar antalet nyregistrerade bussar med 67 procent och är hittills ner 34 procent jämfört med samma period i fjol. Tappet beror på när i tiden stora offentliga upphandlingar av stadsbussar äger rum samtidigt som beställningstrafiken av bland annat turistbussar inte kommit igång. Året fortsätter att utvecklas bra för tunga och lätta lastbilar med fler elektrifierade fordon men det är på betydligt lägre nivåer än hos personbilarna.

– Svensk konkurrenskraft bygger på att omställningen mot elektrifieringen på den svenska marknaden ligger i framkant. Därför är det viktigt att vi har effektiva och träffsäkra styrmedel utvecklas även för tunga fordon, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Sammanfattning av nyregistreringarna i maj 2023, jämfört med maj i fjol

bild
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan. Tabell. Mobility Sweden

Källa: Mobility Sweden