Antal omkomna i fritidssjöfarten minskar

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfarten 2022 visar att antalet omkomna inom fritidssjöfarten fortsätter att minska. Foto: Transportstyrelsen

Antalet omkomna inom fritidssjöfarten fortsatte att minska under 2022. Sammanlagt sexton personer omkom eller saknas. Det är den näst lägsta siffran på 50 år.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfarten 2022 visar att antalet omkomna inom fritidssjöfarten fortsätter att minska. Under förra året omkom 16 personer. Mer än hälften av de omkomna var 60 år eller äldre och samtliga var män. Bara ett år tidigare under de senaste 50 åren har färre omkommit och det var 2018 då 14 personer förolyckades.

– Om man tittar på utvecklingen under det senaste decenniet så kan man konstatera att vi är på rätt väg, även om varje enskild händelse så klart är tragisk. Det är viktigt att det systematiska arbetet fortsätter för att utveckla säkerhetskulturen inom fritidsbåtslivet ytterligare, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Arbetsmiljön ombord
Inom yrkessjöfarten utreds fortfarande ett dödsfall från förra året. Utöver det skadades 117 personer, varav de flesta var besättningsmedlemmar. Majoriteten av olyckorna (85 stycken) var så kallade personolyckor som inte hänger samman med fartygets drift, utan lika gärna kunde ha inträffat på land. Det är en markant ökning i rapporteringen av personolyckor.

– Det tyder på att vi behöver fortsätta att fokusera på arbetsmiljön ombord, säger Gunnar Ljungberg.

Bättre medvetenhet
Under 2022 tog Transportstyrelsen emot 475 rapporter om olyckor och tillbud i yrkessjöfarten. Det är hundra fler rapporter jämfört med 2021 och fler än något tidigare år.

Det är framför allt rapporterna om tillbud som har ökat, det vill säga händelser som hade kunnat utvecklas till olyckor om de inte avvärjts i tid.

– Ökningen i rapporteringen ska inte ses som ett tecken på att säkerhetsläget inom yrkessjöfarten har försämrats, utan snarare tvärtom. När medvetenheten ökar i form av ökad rapportering ser vi att det i förlängningen leder till en bättre säkerhetskultur ombord vilket är någonting positivt, säger Gunnar Ljungberg.

Källa: Transportstyrelsen