Nytt rederi ska trafikera Polen från Södertälje och Västerås

Fredrik Hermansson, VD på Greencarrier Liner Agency Sweden, och Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager på Wallenius Marine. Foto: Wallenius

De internationella logistik- och transportföretagen Wallenius och Greencarrier etablerar bolaget Lakeway Link. Företaget blir en viktig pusselbit för att minska den tunga trafik som går med trailers på vägarna, och i stället skeppa lasten sjövägen. Tack vare nya fartyg maximerade för nya Mälarmax, ska det nya bolaget erbjuda mer hållbar linjetrafik för Roll-on/roll-off och High and Heavy mellan Mälaren och Polen.

Företaget kommer att trafikera de polska städerna Gdynia och Gdansk till och från Södertälje och Västerås via Mälaren. I och med etableringen öppnas en mer hållbar linjeservice med fasta avgångar två gånger i veckan från Sverige respektive Polen med start till årsskiftet 2023/2024. Länken beräknas reducera klimatavtrycket i jämförelse med traditionell biltransport mellan Mälarregionen och kontinenten, och blir ett alternativ som tidigare saknats på marknaden. Rederiet kommer att trafikeras med en ny typ av fartyg som gör det möjligt att koppla samman Östersjön med den grunda Mälaren och städer som Södertälje och Västerås.

– Lakeway Link kommer att öppna upp vattenvägen mellan viktiga logistikpunkter i Europa som tidigare inte kunnat nås effektivt med båt. Det är positivt ur hållbarhetssynpunkt genom minskad klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till mer effektiva flöden och mindre tung trafik på vägarna, säger Fredrik Hermansson, VD på Greencarrier Liner Agency Sweden.

Den nya servicen råder dessutom bot på ytterligare ett aktuellt problem, nämligen den stora bristen på lastbilschaufförer. Med Lakeway Link erbjuds även transport av trailers, och därmed slipper ekipaget ta med dragbil. Servicen kommer att stärka logistiknätet till och från Mälarregionen, och dessutom underlätta för trafik till och från hela Sverige och andra slutdestinationer, inte minst till Norge.

Företaget utvecklade RoRo-konceptet på 1960-talet, och idag är företaget aktiv ägare och investerare i den globala sjöfartsindustrin. Tillsammans med det familjeägda Greencarrier Group, med över 40 års specialisering på hållbara logistiklösningar, blir man nu ägare till Lakeway Link. Rederiet blir ett oberoende svenskt rederi, som seglar med egna fartyg under svensk flagg.

– Lakeway Link kommer att stärka utvecklingen av svensk sjöfart. Vi kommer att designa och bygga nya fartyg utifrån den senaste teknologin, vilket bidrar till en mer hållbar logistik i både Östersjön och våra inre vattenvägar där Mälaren spelar en stor roll. Fartygen kommer designas för att kunna hantera olika typer av last samt samhällsnyttiga uppdrag, så som sjöräddning, säger Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager på Wallenius Marine.