Gröna mobilister: Banta bilen innan det är för sent

Foto: dan gomer/unsplash

Sedan år 2008 har den genomsnittliga tjänstevikten hos nya personbilar i Sverige ökat 300 kg. Bara de två senaste åren är viktuppgången 100 kg. Den som sett Monty Pythons film ”Meningen med livet” vet hur det slutade för Mr. Creosote, skriver Gröna Mobilister.

Det är inte nyttigt att vara för mager. Vi måste lägga på vikt för att göra bilar säkra. Elbilar måste få rimlig räckvidd genom ett hyfsat stort batteri. Men nu läggs kilo till kilo utan tanke på morgondagen. SUV:ar och monster-pickuper spottas ut på marknaden. Nästan alla slags nya bilar blir tyngre: elbilar, laddhybrider, bensinbilar, dieselbilar. Biogasbilarna är flugviktarna bland nyregistreringarna trots gastuberna de bär med sig, anser Gröna Mobilister.

Sammantaget har den genomsnittliga tjänstevikten hos en nyregistrerad personbil i Sverige ökat från 1 548 kilo år 2008 till 1 849 kilo år 2022. Och ökningstakten accelererar. Hos hela beståndet av personbilar har den genomsnittliga tjänstevikten ökat från 1 423 kilo till 1 573 kilo under samma tidsperiod.

Från år 2021 till år 2022 ökade vikten på bilparken nästan 65 000 ton. Viktmässigt innebär detta att vi på ett enda år har rest sex Eiffeltorn i Sverige, som monument över osäker manlighet och marknadskrafter på villovägar.

bild
Bild: Gröna mobilister

Den ökande andelen elbilar i nybilsförsäljningen förklarar en del av den stigande medelvikten. Gröna Mobilister vill så klart att elbilarna ska ta ännu fler marknadsandelar. En viss viktuppgång jämfört med tiden före elektrifieringen är därmed oundviklig på grund av batterierna.

Men det oroar att elbilar och laddhybrider blir allt tyngre.

Så länge antalet elfordon ökar måste vi bryta alltmer kritiska mineraler till batterier och elmotorer. Biltillverkarna bekymrar sig över att gruvbrytningen inte ska hinna skalas upp snabbt nog för att mätta den globala efterfrågan. Industrin inser själv att effektiva system för återvinning måste införas snarast möjligt.

– Överviktiga bilar slukar kritiska naturresurser helt i onödan, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Ju tyngre varje elbil blir, desto mer ökar risken att elektrifieringen går i stå.

I värsta fall får vi en backlash i omställningen. Den kan bli allvarlig eftersom så många just nu knyter så stora förhoppningar till snabb elektrifiering.

– Vi måste hejda aptiten på monsterbilar innan det är för sent, säger Jesper Johansson.

Den 1 januari 2023 infördes en viktavgift på nya bilar i Norge på 12,5 kronor för varje kilo av deras vikt som överstiger 500 kilo. Financial Times skriver: “We should regulate SUVs out of existence.“

Ett alternativ eller komplement till regleringar är att låta vikten komma till uttryck på den miljödeklaration av bilar som är på gång i Sverige. Energimyndigheten har föreslagit att klimatpåverkan vid biltillverkningen ska visas. Denna klimatpåverkan är grovt räknat proportionell mot bilens vikt. Energimyndighetens förslag är just nu ute på remiss.

bild
Bild: Gröna mobilister

Statistiken är hämtad från Trafikanalys rapport Fordon på väg 2017, kompletterad med motsvarande data från Trafikanalys för åren 2018-2022.